Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Krajský výbor Suchánek Josef

Suchánek Josef

Josef Suchánek

Olomoucký kraj

Bez švindlů a faulů

e-mail: josef.suchanek@stan.cz

mobil: 730 806 812

/suchanek.ol/


Proč kandiduji na hejtmana?

 • Zdravá příroda a životní prostředí. Boj proti suchu.
 • Podpora všech regionů kraje s důrazem na ty nejvíce znevýhodněné oblasti. Vyvážená podpora všech zájmových oblastí.
 • Transparentní a korektní přerozdělování krajských dotací na základě jasných kritérií.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

 • Pracovní – úspěšné řízení firem a organizací na principech korektního vedení lidí a jednání s kolegy.
 • Osobní – sportováním a volnočasovými aktivitami (včelaření, příroda) udržení si solidní fyzické kondice (na svůj věk), relativní mentální svěžesti a otevřenosti k novým věcem.
 • Politické – spoluvytvoření fungující organizace STAN v Olomouci, postup do olomouckého zastupitelstva z děleného druhého místa celkového pořadí stran a respektovaná a viditelná opoziční práce v zastupitelském klubu Piráti a Starostové.

Co trápí náš kraj?

 • Náš kraj nejvíce trápí stav životního prostředí a chudoba některých regionů. Týká se všech krajů, ne specificky olomouckého. Nešetrné zemědělství a špatné hospodaření v krajině má za následek, že se potýkáme se suchem. Větrnou a půdní erozí přicházíme o tisíce kubíků té nejúrodnější ornice ročně. Pole, která jsou obdělávána ne majiteli, ale velkopodnikateli v zemědělství, kterým je jedno, v jakém stavu po sobě krajinu zanechají, často připomínají vyprahlou poušť. Chemie v zemědělství má pak za následek znečištění až 85 % podzemních vod. Proto prosazujeme řadu opatření, které naší krajině pomohou - zakládání a obnovování polních cest, vznik mezí a remízků, výsadba stromů a alejí, obnova meandrování uměle narovnaných vodních toků, obnovování původních biotopů, podpora šetrně hospodařících zemědělců a další.
 • Druhým velkým problémem je chudoba některých částí našeho kraje. Ta má několik příčin. Nedostatečná infrastruktura, špatná dopravní obslužnost, nedostatečné pokrytí internetem, podfinancovaný vzdělávací systém, který nepřipravuje absolventy na dynamiku pracovního trhu, chybějící nabídka dobře placené práce, ze které pramení vylidňování daných regionů a rozevírající se sociální nůžky. Na tomhle bude muset pracovat celá krajská rada, protože řešení leží napříč všemi oblastmi našeho působení. Nepůjde to ze dne na den, ale musíme začít. Proto připravujeme skutečný „Marshallův plán“ pro regiony.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Umístit se v krajských volbách na takovém místě, které umožní STANu sestavovat krajskou radu z pozice rovnocenného partnera. Krajská kandidátka STAN nabízí zkušené a pracovité osobnosti, které jsou odborníky ve svých oblastech a budou pro kraj skutečným přínosem. Máme více než 40 starostů obcí a měst po celém kraji. Díky nim známe problémy našeho kraje a možnosti jejich řešení opravdu dobře.

Proč kandidujete za hnutí STAN?

Členem hnutí STAN jsem již 2 roky. Vstoupil jsem do hnutí, které svými preferencemi nejvíce souznělo s mými osobními preferencemi. Rovněž lidsky je mi tato strana je ze všech nejsympatičtější. Naši „staňáci“ jsou zkušení lidé a prosazují ta nejlepší řešení pro své obce, kraje, republiku i Evropu. Jsme strana pragmatických řešení, avšak nejsme populisté. Myslíme na budoucnost. Před dvěma lety jsme úspěšně kandidovali do olomouckého zastupitelstva a na tento úspěch bychom rádi navázali i na kraji. Ostatně řada řešení komunálních problémů leží právě tam. Je mi opravdu ctí, že si mě Starostové a nezávislí vybrali, abych byl jejich lídr. Těším se na to!


Funkce

Vzdělání

 • ČVUT Praha, postgraduální studium Počítačová grafika
 • Fakulta hutnická na VŠB Ostrava, obor Termomechanika (Ing.)

Zaměstnání

 • od 2020 - Hejtman Olomouckého kraje
 • 2015 – 2020 – Ředitel, Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2011 – 2015 - MAKRO ČR Cash&Carry s.r.o., eCommerce Manager
 • 2009 – 2011 – Ředitel CIBER Novasoft s.r.o.
 • 2008 – 2011 - OSVČ (Externí poradce a konzultant, projektový manažer)
 • 2005 – 2008 – Generální ředitel Vltava Stores, a.s.
 • 1997 – 2005 - MAKRO ČR, s.r.o., různé pozice
 • 2004 - 2005 - Ředitel Makro Zlín
 • 1999 - 2004 - Ředitel velkoobchodů Makro v různých městech – Brno, Olomouc, Nitra, BPO manažer (Business Process Optimization) a následně regionální manažer pro Čechy – Makro v Čechách
 • 1997 - 1999 - Vyšší manažerské pozice v rámci Makro Ostrava
 • 1992 – 2007 - T&G Numic, s.r.o., obchodní manažer, Ostrava
 • 1987 – 1992 - Vítkovické železárny, a.s., výzkumný pracovník
 • 1986 – 1987 - VÚHŽ Dobrá, a.s., výzkumný pracovník