Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Krajské zastupitelstvo 2016 - 2020 Krajské výbory a komise 2016 - 2020 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  Brázda Radek

Narodil jsem se v Přerově, ale mou rodnou obcí jsou Troubky, kde také celý svůj život žiji.

Po absolvování přerovského gymnázia jsem dva roky pracoval v Přerovských strojírnách a v roce 1992 jsem nastoupil ke studiu na filosofické fakultě Ostravské univerzity. Zde jsem vystudoval učitelství pro základní školy, obor Dějepis – Občanská výchova. Po skončení studií jsem začal pracovat v okresním archivu v Přerově. Na podzim 1998 jsem byl zvolen do funkce místostarosty obce Troubky. Tuto funkci jsem vykonával až do poloviny roku 2005, kdy jsem byl zvolen starostou obce Troubky, kterým jsem doposud.

Naše obec je členem mikroregionu Střední Haná, na jehož území funguje stejnojmenná místní akční skupina. V rámci naší MAS Střední Haná vykonávám funkci ředitele.

Zároveň je naše obec také členem Sdružení místních samospráv ČR, kde jsem byl zvolen do celostátního předsednictva této organizace a mám na starost fungování pracovní skupiny pro sociální záležitosti obcí.

Patřím k zakládajícím členům Starostů a nezávislých v Olomouckém kraji a aktuálně jsem jejich krajským předsedou. Zároveň jsem také členem celostátního výboru STAN.

V krajských volbách kandiduji již potřetí, poprvé pod hlavičkou Nezávislých starostů pro kraj, kterým se však nepodařilo proniknout do krajského zastupitelstva, podruhé v koalici s TOP09 a nyní v koalici s hnutím ProOlomouc. V minulém volebním období jsem byl členem krajského zastupitelstva,  a zároveň jsem pracoval ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Oblast školství tak i nyní patří k mým prioritním oblastem, k nimž pak dále patří podpora obnovy a výstavby dopravní infrastruktury kraje (opravy a rekonstrukce krajských komunikací, výstavba obchvatů obcí, podpora výstavby významných dopravních staveb na území kraje – dálničních obchvat Přerova, dálniční spojení s Hradcem Králové). A nechci ani zapomínat na podporu obcí v rámci krajských programů, především pak Programu obnovy venkova.

Nejsem ovšem jen komunální a regionální politik, ale jsem také manžel a táta 4 dětí – tří synů a jedné dcerky. K mým zálibám pak patří především ochotnické divadlo. Jsem vedoucím troubeckého ochotnického souboru a pravidelně každý rok uvádíme 2 premiéry divadelních představení. A mou další velkou zálibou je fotbal, který ale dnes hraji aktivně již jen na úrovni veteránské ligy v malé kopané.