Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Krajské zastupitelstvo 2016 - 2020 Krajské výbory a komise 2016 - 2020 Komise pro rozvoj venkova a zemědělství

Komise pro rozvoj venkova a zemědělství

  Hatoň Luděk

Ve veřejné správě pracuji nepřetržitě již 38 let. Po ukončení VŠE Praha jsem nastoupil v roce 1978 na tehdejší ONV Šumperk. Od roku 1990 jsem pracoval na Okresním úřadu v Šumperku v pozici vedoucího finančního referátu. Po komunálních volbách roce 2002 jsem byl zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů starostou Obce Bohdíkov a tuto funkci vykonávám již čtvrté volební období. S podporou ostatních zastupitelů se mi podařilo postupně zlepšit životní podmínky a úroveň vybavenosti obce. Obec Bohdíkov má vybudován vlastní vodovod, kanalizaci a ČOV, ve všech částech obce je rozvod zemního plynu. Máme moderně vybavenou malotřídní základní školu, zrekonstruované budovy MŠ v Bohdíkově a v Raškově, s využitím dotací z ROP Střední Morava se nám podařilo upravit centrální prostor obce s kulturním domem, poštou a restaurací.

Všestranně podporujeme činnost spolků a zájmových organizací. V naší obci vznikla první Komunitní škola v Olomouckém kraji. V roce 2013 Obec Bohdíkov obdržela Bílou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku.  Od roku 2014 navíc vykonávám funkci předsedy Svazku obcí regionu Ruda.
Protože mám bohaté zkušenosti z komunální politiky a veřejné správy, byl jsem osloven hnutím Starostové a nezávislí k podpoře její kandidátky pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje. Tuto výzvu jsem přijal a prosazuji náš společný volební program.


  Řezníček Jiří

Chci pomoct našim obcím a městům ve stejnoměrném rozvoji aby obce a města nebyla jen okrajovým přívažkem Olomouckého kraje.

Majetek Olomouckého kraje zvláště pak komunikace by měly být preventivně udržovány a chráněny před ničením než vynakládání financí na opravy opraveného.

Obcím a městům Olomouckého kraje by slušel úsměv spokojených lidí, pospolitost a vzájemná tolerance.