Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Krajské zastupitelstvo 2016 - 2020

Krajské zastupitelstvo 2016 - 2020

Ve stávajícím funkčním období zasedají v Krajském zastupitelstvu Olomouckého kraje pět zástupců Starostů a nezávislých a jeden zástupce ProOlomnouc. Více informací o zastupitelích, kteří byli za naše hnutí do zastupitelstva zvoleni se dozvíte níže.

    Sršeň Radim

od roku 2016 krajský zastupitel a předseda zastupitelského klubu Starostové pro Olomoucký kraj a ProOlomouc.

 Tři hlavní programové priority

1. Transparentnost a efektivní vynakládání prostředků Olomouckého kraje.

2. Vyvážený a integrovaný rozvoj Olomouckého kraje s větším zapojením všech aktérů a regionů, postavený na kvalitním vzdělání.

3. Méně papaláštví, více svěžího větru a úsměvu do Olomouckého kraje.

Tři největší úspěchy v politické kariéře

1. Finalista soutěže Starosta roku 2013 (mezi 5 nejlepšími) – vážím si hlavně proto, že jsou to občané, kteří do soutěže případně přihlašují svého starostu, někdy dokonce i tajně tak, jako v mém případě.

2. Prezident Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova – první zástupce zemí střední a východní Evropy v historii organizace na tomto postu (a zároveň i nejmladší).

3. Starostování v Obci Dolní Studénky – úspěšná realizace řady projektů EU, vytvoření a rozvoj Místní akční skupiny Šumperský venkov, která úspěšně implementuje metodu LEADER a „naučila“ obce a další významné aktéry spolupracovat a aktivně a společně se podílet na jeho rozvoji.

Proč kandiduji na hejtmana?

Jako starostovi obce se mi nelíbí letité praktiky v Olomouckém kraji, arogance, papalášství, klientelismus, ovlivňování rozdělování dotací z ROP i krajských dotačních titulů systémem „já na bráchu, brácha na mě“, zabarikádování myslí představitelů kraje ve slonové věží trojměstí Olomouc-Přerov-Prostějov, přehlížení venkovských a periferních regionů Olomouckého kraje. V neposlední řadě špatné hospodaření Olomouckého kraje a jeho odtažitost od obyčejných lidí, a to i přesto, že ti tvoří Olomoucký kraj i jeho hlavní kapitál.

Proč kandiduji za STAN?

Je mou ctí i potěšením kandidovat pod hlavičkou STAN, na rozdíl od jiných politických stran a hnutí se nejedná o one man show a prázdnou slupku lidí s nenaplněnými ambicemi, ale o seskupení úspěšných starostů napříč republikou. Ti ve svých obcích a městech opakovaně prokázali své nasazení, nadšení a schopnost řídit obce, tu si dokonce úspěšně dokázali přenést i do lavic Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu. Mají tak i ten nejlepší předpoklad řídit kraje tak transparentně a hospodárně, jako své obce. 16 let jsem se i přes opakované nabídky držel mimo vody politických stran a hnutí, nicméně nelituji, že jsem před dvěma lety vstoupil do řeky STAN, naopak, těší mne možnost pracovat s řadou osobností a zajímavých lidí, od kterých se mohu inspirovat.

Životopis

1998: OSVČ – majitel cestovní kanceláře Hornet Tour.

2007: MAS Šumperský venkov – do r. 2014 manažer, od r. 2015 předseda, člen pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce Národní sítě místních akčních skupin ČR, zástupce ČR v ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova).

2009: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, pedagogický a výzkumný pracovník (DPP), od 3/2012 odborný asistent (0,5 úvazek) – pedagogická a vědecká činnost, aktivní účast na předních světových konferencích, úzká spolupráce na projektech s institucemi EU, poslanci Evropského parlamentu, OSN a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

2010: starosta obce Dolní Studénky. 2013: 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.

2013: viceprezident ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova). 2014: prezident ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova).

2014: místopředseda politického hnutí Starostové a nezávislí.


   Nimrichtr Jaroslav

Před deseti lety mě přesvědčili kamarádi a známí, abych šel do komunální politiky. Dlouho jsem odolával, ale nakonec jsem do toho šel a dnes již třetí volební období jsem starostou obce Postřelmov. Profesně jsem začínal u Českých drah, ale před tím než jsem začal dělat starostu, jsem téměř třicet let pracoval u Správy silnic Olomouckého kraje. Při této práci jsem poznal prakticky celé dva okresy Šumperk a Jeseník. Tento krásný kraj s nádhernou přírodou mi rozhodně není lhostejný, a proto jsem se rozhodl, že se pokusím přispět svými zkušenostmi z profesního života a komunální politiky k jeho dalšímu rozvoji. Podle mě je největším problémem našeho regionu dopravní dostupnost, a proto bych byl velmi rád, kdyby se podařilo vyvrátit rčení, že Olomoucký kraj končí u Mohelnice.

Život v kraji, to je život ve městech a v obcích. Jsou to radosti i starosti všech lidí. Já jsem přesvědčen, že největší přehled o tom, co lidé v našem kraji opravdu potřebují, mají starostové, a proto kandiduji na kandidátní listině Starostové ProOlomoucký kraj.


  Daněk Petr

Narodil jsem se v roce 1980 v Olomouci, kde žiji celý život. Vystudoval jsem územní plánování na Stavební fakultě Vysokého technického učení v Brně, v současnosti pracuji ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

V roce 2014 jsem spoluzaložil komunální politické hnutí ProOlomouc, které je nyní součástí zastupitelstva města Olomouce v křeslech opozice. Do zastupitelstva Olomouckého kraje kandiduju, neboť jsem nespokojený s jeho současným vedením a směřováním. Znepokojuje mě nepřehledné a nesystémové přidělování dotací a všudypřítomný klientelismus.

Velké možnosti zlepšení podmínek pro život v kraji vidím ve zkvalitnění sociálních služeb, v lepší koordinaci investic mezi krajem a obcemi nebo v systémovém zlepšování dopravních možností s větším ohledem na osoby s postižením, děti a seniory.


  Radek Brázda

- zastupitel od roku 2012.

Narodil jsem se v Přerově, ale mou rodnou obcí jsou Troubky, kde také celý svůj život žiji.

Po absolvování přerovského gymnázia jsem dva roky pracoval v Přerovských strojírnách a v roce 1992 jsem nastoupil ke studiu na filosofické fakultě Ostravské univerzity. Zde jsem vystudoval učitelství pro základní školy, obor Dějepis – Občanská výchova. Po skončení studií jsem začal pracovat v okresním archivu v Přerově. Na podzim 1998 jsem byl zvolen do funkce místostarosty obce Troubky. Tuto funkci jsem vykonával až do poloviny roku 2005, kdy jsem byl zvolen starostou obce Troubky, kterým jsem doposud.

Naše obec je členem mikroregionu Střední Haná, na jehož území funguje stejnojmenná místní akční skupina. V rámci naší MAS Střední Haná vykonávám funkci ředitele.

Zároveň je naše obec také členem Sdružení místních samospráv ČR, kde jsem byl zvolen do celostátního předsednictva této organizace a mám na starost fungování pracovní skupiny pro sociální záležitosti obcí.

Patřím k zakládajícím členům Starostů a nezávislých v Olomouckém kraji a aktuálně jsem jejich krajským předsedou. Zároveň jsem také členem celostátního výboru STAN.

V krajských volbách kandiduji již potřetí, poprvé pod hlavičkou Nezávislých starostů pro kraj, kterým se však nepodařilo proniknout do krajského zastupitelstva, podruhé v koalici s TOP09 a nyní v koalici s hnutím ProOlomouc. V minulém volebním období jsem byl členem krajského zastupitelstva,  a zároveň jsem pracoval ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Oblast školství tak i nyní patří k mým prioritním oblastem, k nimž pak dále patří podpora obnovy a výstavby dopravní infrastruktury kraje (opravy a rekonstrukce krajských komunikací, výstavba obchvatů obcí, podpora výstavby významných dopravních staveb na území kraje – dálničních obchvat Přerova, dálniční spojení s Hradcem Králové). A nechci ani zapomínat na podporu obcí v rámci krajských programů, především pak Programu obnovy venkova.

Nejsem ovšem jen komunální a regionální politik, ale jsem také manžel a táta 4 dětí – tří synů a jedné dcerky. K mým zálibám pak patří především ochotnické divadlo. Jsem vedoucím troubeckého ochotnického souboru a pravidelně každý rok uvádíme 2 premiéry divadelních představení. A mou další velkou zálibou je fotbal, který ale dnes hraji aktivně již jen na úrovni veteránské ligy v malé kopané.


   Blanka Kolečkářová

- zatupitel od roku 2012.

Blanka Kolečkářová (1967, Kyjov), je zastupitelkou Olomouckého kraje, místopředsedkyní krajského výboru a členkou celostátního výboru hnutí Starostů a nezávislých. 
Z jižní Moravy – ze Slovácka se vdala na Hanou, kde také vychovala dva dospělé syny. Díky své vrozené odvaze se jí podařilo z důvodu nezájmu města Prostějov o občany Držovic tuto obec v roce 2006 osamostatnit. Do té doby byly Držovice třicet let městkou částí Prostějova. Tak vznikla samostatná obec Držovice (1400 obyvatel).

Na úrovni krajské zastupitelky (2012 – 2016) se ocitla v opozici, kde se samozřejmě snaží být konstruktivní opozicí, ctít morální kredit, umět nést odpovědnost za své činy. Poukazovat na věci špatné a nebýt lhostejná, když politiku kazí lidé se špatným chováním a svědomím. Neboť pak se stává politika v očích voličů špatnou.
 
A proč opět kandiduje do krajských voleb? Právě proto, aby ukázala, že politika není špatná věc, ale že špatní lidé dělají politiku špatnou v očích lidí. A také je důležité, aby v politice nechyběly ženy. Protože společnost se skládá z mužů i žen, a proto je důležité , aby byla v těchto věcech rovnováha. Jen tak mohou věci dopadnout dobře. Dále věří, že pokud se tam dostanou takoví lidé jako jsou pracovití, stateční a nadšení starostové a starostky nebo lidé se zkušenostmi v komunální politice – praktici, za kterými je vidět kus poctivé práce, ne jen slova – bude opět politika na dobré úrovni a lidé si politiků začnou opět vážit.
 
A potěší Blanku na duši? Má ráda procházky v lese, která jí, jak říká, dobíjí baterky, ráda si zazpívá s rodinou a přáteli, zahraje si na kytaru, klavír či varhany. Na kole jezdí hlavně pracovně po obci. Je životní optimista a životní sílu a odvahu čerpá ze své křesťanské víry, kterou ji předali její rodiče a prarodiče. A celý život ji víra pomáhala a vyučila odvaze zvláště v dobách před rokem 1989. Má ráda národopis naší země, miluje folklór moravského Slovácka i Hané. Její práce starostky obce byla oceněna nominacemi občanů do soutěží Vesnice roku 2011, Starosta roku 2010 nebo Žena regionu 2012.


  Müller Tomáš 

Tradice, komunita, podnikavost. To jsou základní termíny a hodnoty, s nimiž jsem těsně svázán nejen v osobním životě, ale směřuje k nim také má dlouholetá práce ve funkci starosty Nové Hradečné, která se v roce 2014 stala Vesnicí roku Olomouckého kraje.
Naše společnost přece musí navazovat na tradice, které nám zanechali naši předci, neboť jejich opuštění by vedlo k našemu vykořenění. Sdílení společných tradic z nás činí komunitu, která může mít společný cíl, kterým je lepší budoucnost. K té se ovšem nemůžeme dobrat bez aktivity, podnikavosti, iniciativy. A stejné hodnoty nabízím také nyní, v krajských volbách 2016.
Mezi mé zájmy patří sport a rodina.