Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Kam s nimi? Tentokrát s odpady.

Kam s nimi? Tentokrát s odpady.

15. 12. 2022

Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s., uspořádala dne 24. 11. 2022 v Olomouci setkání, kterého se účastnilo 102 starostek a starostů.

 

Na takto reprezentativním plénu představila plán materiálového využití 60 tisíc tun odpadů v Olomouckém kraji do roku 2030. Jde o nutnou reakci na legislativní změny skládkování. Kromě pozitivních informací o připravenosti na obrovskou investiční akci ve prospěch občanů však setkání přineslo i některá nemilá překvapení, na něž STAN okamžitě reaguje.

Seminář k odpadům v Olomouckém kraji.

Seminář k odpadům v Olomouckém kraji.

Jak se to dotkne běžného občana? V rámci financování investičních záměrů zástupci akciové společnosti vyčíslili příspěvek ve výši 1500 Kč na občana v zapojených obcích. Tyto peníze jsou rozloženy na období let 2023 – 2028. Příspěvek je určen na úhradu projektových dokumentací jednotlivých dotřiďovacích linek, výstavbu překladišť a modernizaci stávajících třídících linek. Pro případ, že se nevyplatí svážet veškerý neupravený odpad do Olomouce, má společnost ambici vybudovat a provozovat třídicí linky v Olomouci, Šumperku, Zábřehu, Jeseníku, překladiště, skládky (Medlov, Jeseník, Přerov). Uvažuje se i o doplňující infrastruktuře týkající se například objemného odpadu nebo bio odpadu. Zároveň se akciová společnost  nebrání svozu odpadů tam, kde bude problém se zajištěním svozu lokálními subjekty. 

Cílem Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s., je vybudovat taková  zařízení, na nichž se shodnou akcionáři. To znamená taková, která jsou v zájmu občanů obcí a obyvatel kraje.

Pro každý rok z šesti let byly představeny jasně definované aktivity včetně finančního plnění tak, aby v roce 2028 mohla být kompletní krajská odpadová infrastruktura realitou.  

Jednou z účastnic setkání byla také Jana Přecechtělová, krajská předsedkyně hnutí STAN v Olomouckém kraji, která poukázala na vliv postoje velkých měst na rozhodování menších obcí při zapojení do společnosti: „ Jako starostka malé obce v ORP Prostějov, která zvažuje vstup do servisní odpadové společnosti, jsem byla zaskočena informací, že město Prostějov zvažuje, zda vůbec vstoupí do servisní odpadové společnosti! Není to tak dlouho, co stejní političtí reprezentanti města Prostějova horovali pro tento projekt a přemlouvali obce ke vstupu. Tehdy to bylo bez cash flow a s koncepcí, kterou nikdo nemohl vidět, natož prostudovat. Ptám se, co se změnilo ve chvíli, kdy jsou na stole konkrétní čísla, časový plán a jasný záměr? Vytvořit krajský odpadový systém je ambiciózní projekt a pokud se má podařit, musí mít spojovatele a koordinátora. Tuto roli potvrdili zástupci Olomouckého kraje zcela zřetelně. Doufám, že zvítězí zájmy obcí a jejich obyvatel před zájmy zahraničních vlastníků.”

Autor: Alena Hálková