Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj KACPU v Olomouckém kraji.

KACPU v Olomouckém kraji.

25. 5. 2022

Zřídit Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Olomouci nám trvalo rychleji, než jsem se naučil tuto zajímavou zkratku používat a znát přesně její význam. Byly to právě 4 dny (z toho 2 dny víkend), a zlí jazykové tvrdí, že jsme byli jedním z prvních krajů, které „to rozjely“.  Bylo to tehdy KACPU #1 a umístili jsme je v kongresovém sále Krajského úřadu a jeho přilehlých prostorách a místnostech. Po třech dnech jsme KACPU z kapacitních důvodů rozšiřovali nejprve o jeden, následně o dva a nakonec o tři velkokapacitní stany pro čekající ukrajinské uprchlíky. Ty jsme docela záhy začali označovat jako klienty. Je to více customer friendly, že ano J. Vše probíhalo spíš za běhu, než za pochodu, celý systém se nám ale podařilo jakž takž nastavit během jednotek dnů. Systém se nicméně vyvíjel neustále, bylo potřeba reagovat na vývoj, a zároveň pořád přibývalo uprchlíků. Ubytování z nich tehdy požadovalo naštěstí opravdu minimum (méně než 10%). V několika málo týdnech pak začalo být jasné, že si v našich prostorách Krajského úřadu kapacitně nevystačíme a bude potřeba řešit jiné, prostorově velkorysejší a komfortnější prostory.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek

Tady nám pomohla šťastná náhoda a spolupráce s pobočkou ÚZSVM v Ostravě. V centru Olomouce stojí komplex historických budov, nyní již 8 let opuštěný. Jde o prázdný, ale udržovaný objekt armády jménem Hanácká kasárna. A ta nám ÚZSVM, resp. jeho osvícený pan ředitel, bez jakéhokoliv smlouvání pronajal pro potřeby nového KACPU. Bylo to grátis, resp. platíme pouze energie, úklid, vlastní režie. Nejsou to ale zase tak malé peníze. Do nových a základně připravených prostor jsme se přestěhovali během jednoho nedělního podvečera a noci a vybaveni jasnými představami, jak chceme a potřebujeme fungovat (na základě zkušeností nabytými z několikatýdenního fungování na krajském úřadě), jsme započali novou kapitolu olomouckého KACPU. Každé jedno pracoviště dostalo své vlastní prostory, které byly navíc v podstatě nafukovací, takže když bylo potřeba např. rozšířit počet pracovišť Cizinecké policie a OAMP z 8 na 14, prostě jsme přibrali další místnosti. Mohli jsme si dokonce dovolit ten luxus, že jsme si v přízemních skladech Hanáckých kasáren otevřeli ve spolupráci s charitou materiálovou a potravinovou sbírku, resp. charita si tam zřídila svůj sklad Potravinové banky. Funguje tam dosud a moc nám pomáhá. KACPU v Hanáckých kasárnách je zhruba 5-10 minut chůze od hned tří fakult Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň od největšího kolejního kampusu univerzity. Takže další zásadně důležitá skupina – tlumočníci a dobrovolníci je logisticky na dosah ruky. Oddělení psychologicko – sociální pomoci na našem KACPU funguje od začátku a funguje bezvadně. Poskytuje pomoc a podporu nejen našim ukrajinským klientům, ale možná z poloviny pracovníkům na KACPU. Velmi důležitá role a pomoc našim lidem, kteří na sobě nesou břímě pomoci, břímě těžkých osudů mnohých klientů a starost o ně.

K výborné spolupráci s univerzitou nám dobře funguje také spolupráce s krajským městem Olomoucí a dalšími městy a obcemi Olomouckého kraje. Můžeme se spolehnout na nadstandardní spolupráci s hasiči, policií, fakultní nemocnicí, záchrankou, Červeným křížem a dalšími a dalšími. S aktuálně slábnoucím přílivem uprchlíků se těžiště naší práce přesouvá z KACPU do regionů kraje. Zde opět nastupuje zásadní role pracovníků psychologicko - sociální pomoci (interní i externí lidé), kteří pomáhají koordinovat činnost právě v terénu. Chod KACPU postupně omezujeme z pohledu otevírací doby na 8 hodin denně, pondělí – sobota.

Není tady ale vše jen zalité sluncem, i když dost věcí určitě ano.  Plynulý chod centra je v posledním měsíci významně zatížen skupinami tzv. „osob se specifickými potřebami“. Což je obecně přijímaný eufemismus pro osoby, které v naší zemi fakticky nehledají ochranu před válkou, ale výhody našeho sociálního systému. S tímto jevem se potýká celá naše země a také všechny vyspělé evropské země. Nějak jej musí zvládnout všechny kraje, tedy i my.

Asi se všichni shodneme na tom, že se těšíme, až válečný zločinec v čele ruského agresora dostane na Ukrajině na frak. Myslím si, že je stále jasnější, že právě toto je reálný scénář neuvěřitelné války na Ukrajině. Jsem moc rád, že svou drobnou pomocí v krajích tomu pomáháme i my. A jsem rád, že většina s nás chápe, že tím zároveň pomáháme také sami sobě. Děkuji, děkuji.

Josef Suchánek