Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Jednání o čerpání fondů z EU

Jednání o čerpání fondů z EU

17. 6. 2017

Jednání o čerpání fondů z EU

Jednání o čerpání fondů z EU

Poslední dva týdny byly plné jednání o čerpání evropských fondů.
Nejprve Rada pro fondy Evropské strukturální a investiční fondy, kde jsme se dozvěděli údajně pozitivní zprávu, že jsme v žebříčku zemí již čtvrtí, resp. šestí od konce v čerpání(i oficiální statistiky se liší:-) a ze strany zástupců nestátních neziskových organizací také smutnou zprávu, že dosud neziskovky v naší zemi byly úspěšné jen v 1400 žádostech o dotaci napříč všemi operačními programy, a to jich u nás je 140 000!
Následoval monitorovací výbor Integrovaného operačního programu, kde jsme se nejprve od představitelů Evropské komise dozvěděli, že jsme čtvrtí od konce v čerpání prostředků EU a svědčí to asi o tom, že se nám tak daří, že ani prostředky EU nepotřebujeme. To může mít pro nás bohužel negativní dopady při vyjednávání částky podpory EU pro budoucí programovací období 2021-2027.
Následují zprávy už pozitivní, Sdružení místních samospráv se podařilo spolu s partnery přesunout 3 miliardy Kč k navýšení alokace ve prospěch škol a prosadit výhodnější a jednodušší podmínky pro podporu v oblasti sociálního bydlení.
Tento týden následovala platforma CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) v rámci Operačního programu zaměstnanost a včera a dnes zakončilo tour po operačních programech výjezdní zasedání monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova. Zde jsme spolu s Národní sítí místních akčních skupin zabojovali o změnu Programu rozvoje venkova tak, aby v rámci místních akčních skupin mohly být podpořeny i aktivity spolků a neziskovek v našich obcích a bylo využito podstatně jednoduššího systému žádostí a administrace v rámci tzv. grantových schémat. Věřím, že budeme úspěšní, byla by to skutečná pomoc našim spolkům, válcovaným v současnosti nesmysly typu EET. Trošku smutné je, že v rámci Programu rozvoje venkova se prakticky nečerpají opatření určená ke spolupráci, ať již mezi zemědělci či obcemi se zemědělci, což je např. v Rakousku zcela běžné. Věřím, že i Sdružení místních samospráv napomůže v rámci chystané publikace příkladů dobré praxe spolupráce zvrátit tento nezájem.

 

Zdroj: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.