Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Jarmila Stawaritschová: Záchrana kulturního dědictví…aneb když se k památkám nikdo nehlásí a ony chátrají a chátrají…

Jarmila Stawaritschová: Záchrana kulturního dědictví…aneb když se k památkám nikdo nehlásí a ony chátrají a chátrají…

2. 4. 2024

V našich obcích je řada sakrálních staveb, které tvoří důležitou součást místní kultury a identity. Bohužel však některé z těchto památek postupně chátrají a jejich stav se zhoršuje každým rokem. Příčin je více – nedostatek finančních prostředků, absence vhodné péče, neexistující vlastník. Dochází k situacím, že jsou stavby opuštěné a bez naděje na obnovu.

Jarmila Stawaritschová: Záchrana kulturního dědictví…aneb když se k památkám nikdo nehlásí a ony chátrají a chátrají…

Jarmila Stawaritschová: Záchrana kulturního dědictví…aneb když se k památkám nikdo nehlásí a ony chátrají a chátrají…

To byl i případ nejstarší památky v obci Čelechovice na Hané – sousoší sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o drobnou stavbu výklenkové kaple obdélníkového půdorysu s půlkruhovým zastřešením. Sousoší pochází z r. 1736, jejím autorem je pravděpodobně Heinz Johann Georg Anton. Socha byla dříve součástí zdi dnes již neexistujícího cukrovaru.

Obci se teprve v roce 2022 podařilo získat nemovitou kulturní památku (včetně pozemku pod ní) do vlastnictví, a tím mohlo dojít k zahájení prací k záchraně. Projekt byl rozdělen na dvě části, kdy samotná výklenková kaple byla opravena dle zpracované projektové dokumentace a částečně hrazena z dotace Ministerstva zemědělství. Druhou částí bylo restaurování samotné sochy sv. Jana Nepomuckého podle restaurátorského záměru, to vše v souladu se závaznými stanovisky orgánů památkové péče. Náklady byly zčásti hrazeny z dotace Olomouckého kraje.

Stav památky odpovídal jejímu stáří a zanedbané péči. Nejzřetelnější bylo četné mechanické poškození po celé ploše, lokálně chybějící partie modelace, a především chybějící pravý anděl nesoucí atribut světce, který byl neznámými vandaly odcizen.

Cílem obce bylo zachránit toto významné místo pro budoucí generace. Oprava nemovitých kulturních památek vyžaduje nejen finanční investice (v případě této obnovy více jak 1,5 mi. Kč), ale také odhodlání. Je nesmírně důležité, aby obnova památek byla prováděna s ohledem na udržitelnost a dlouhodobou životaschopnost. Používání tradičních materiálů a technik, jako je například obnova historických omítek nebo tradiční řemeslné práce, přispívá k zachování autentičnosti a charakteru těchto budov.

Oprava památek v obci není jen otázkou obnovy budov, ale také otázkou zachování dědictví a identity komunity. Každý krok směrem k obnově těchto historických památek přináší obrovský prospěch pro budoucí generace a pomáhá udržovat kulturní bohatství naší země. Je to investice do naší historie a do budoucnosti našich obcí.

 

Autor: Jarmila Stawaritschová