Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Investice v Nové Hradečné bude ohrožena

Investice v Nové Hradečné bude ohrožena

26. 5. 2020

Obec Nová Hradečná podala letos žádost na Ministerstvo životního prostředí, aby mohli čerpat dotace z Národního fondu na kanalizaci. Jedná se o akci za 100 milionů korun, kterou by mohli z 64 % procent pokrýt prostředky z dotace. Spoluúčast ve výši 36 milionů musí obec dát ze svého. Pokud jim stát sebere 20 % příjmů, bude investice ohrožena. 

Tomáš Müller

Tomáš Müller

Před několika lety se v Nové Hradečné na olomoucku rozhodli, že vybudování kanalizace bude nezbytnou investicí a dělali vše pro to, aby naspořili větší objem peněz a byli na budování kanalizace připraveni. 

Starosta obce Tomáš Müller si dal závazek, že polovinu ze spoluúčasti, tedy 18 tisíc našetří v průběhu několika let. Omezili sice větší investice, ale nadále investovali, aby udrželi chod obce a správně nakládali s obecním majetkem. Vloni se opravily se chodníky, letos je čeká oprava střechy hasičárny a věci nezbytně nutné. „Kdyby každý hospodařil jako my, nebyla by za poslední roky státní kasa v deficitu,“ konstatoval starosta Tomáš Müller. 

Podmínkou získání dotace je nutnost doložení finančních prostředků na úhradu vlastního podílu. Vzhledem k hospodaření v obci jim banka dala záruku, že poskytne úvěr i 20 milionů korun. 

Rozpočet obce Nová Hradečná je na straně daňových příjmů ve výši 10 milionů. Každá obec, tedy i Nová Hradečná, má určeno, že vynaloží 20 % na investice. Jednoduchými kupeckými počty se půjčka od banky ve výši 20 milionů bude po 2 milionech splácet 10 let. 

„V tuto chvíli se situace značně zkomplikovala. Záměr vládních opatření snížit obecní rozpočty o 10 až 20 procent by prakticky znamenala omezení schopnosti splácet bankovní úvěr. Navíc je jasné, že po koronavir je začátkem hospodářské krize, které může znamenat další výpadek obecních příjmů,“ sdělil Tomáš Müller. Když v této situaci pomáhá vláda de facto všem, kterým znemožnila a zabránila v podnikání, proč si obce bere na hůl? 

„V případě, že naše obec získá dotaci a budeme si brát úvěr z banky dle našeho záměru, tak se dostaneme do potíží,“ vysvětluje Tomáš Müller, starosta obce Nová Hradečná a dodává: „Navíc se může stát, že banka nám úvěr vůbec neposkytne, neboť naše příjmy budou krácené. Druhou hrozbou je to, že úvěr budeme mít přiklepnutý, ale nebudeme mít z čeho splácet, protože 2 miliony budou chybět.“

Dnešní ČERNÝ DEN  pro obce, města a kraje (26.5.) bude brzy černým dnem i pro občany. Pokud obce nebudou investovat, nebudou zadávat zakázky, roztočí se kolečko propouštění. 

Autor: Yveta Sommerová