Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Hejtmanské opatření proti suchu bylo ukončeno

Hejtmanské opatření proti suchu bylo ukončeno

31. 7. 2023

Změny klimatu a důsledky s ním spojené bylo v červenci třeba řešit i v Olomouckém kraji. Hejtman Josef Suchánek proto vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Své rozhodnutí mohl naštěstí ukončit se změnou počasí šestnáctý den jeho platnosti.

Hejtman Josef Suchánek

Hejtman Josef Suchánek

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rozhodl hejtman dne 12. 7. 2023 období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a to pro celé území kraje. Příloha hejtmanského rozhodnutí jasně vyjmenovala, co konkrétně se zakazuje. Byly jimi tyto činnosti: rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek), pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích, používání pyrotechnických výrobků, používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů. Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zejména považují lesní porosty, parky, zahrady, louky, sklady sena a slámy a plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny šířit požár. Pokud by někdo porušil tyto zákazy stanovené hejtmanem, dopustil by se přestupku.

Účinnost hejtmanského rozhodnutí skončila dne 28. 7. 2023, kdy skončila vlna veder a začalo více pršet. „Jsem moc rád, že si lidé uvědomili závažnost mého opatření s ohledem na přírodu a majetek. Současně žádám všechny obyvatele kraje, aby byli i nadále k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní“, shrnul hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Autor: Alena Hálková