Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Hana Naiclerová: Proč jsem podala pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně oznamovatelů

Hana Naiclerová: Proč jsem podala pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně oznamovatelů

26. 4. 2023

Cílem mých pozměňovacích návrhů je přispět k vyšší funkčnosti zákona. Naším cílem nemá být pouze udělat si fajfku, že jsme zapracovali evropskou směrnici. My bychom měli aktivně usilovat, abychom schválili zákon, který bude funkční, a který bude efektivně chránit oznamovatele.

Poslankyně Hana Naiclerová

Poslankyně Hana Naiclerová

Oznamovatel není žádný udavač nebo bonzák. Oznamovatel je někdo, kdo upozornil na protiprávní jednání i za cenu snížení vlastního komfortu, i za cenu rizika, že se mu zaměstnavatel pomstí, že bude vláčen médii, že už ho nikdo nezaměstná.

Sama mám zkušenost podobnou zkušenosti mnoha oznamovatelů. Ve svém městě jsem jako opoziční zastupitelka upozornila na různá porušování zákonů, nehospodárné transakce města. Podařilo se mi zastavit dotace do předluženého sportovního klubu, které by jinak shrábl exekutor. Politickými protivníky jsem byla označena za udavačku. Když vás takto někdo označí v regionálním médiu, má to obrovský dopad na to, jak o vás lidé přemýšlejí.

Zákon samozřejmě nevyřeší vše. Musí ale zajistit, aby každý oznamovatel protiprávního jednání měl jistotu, že bude mít ochranu.

Slovy zákona, že bude chráněn před takzvanými odvetnými opatřeními. Tato ochrana se nemůže odvíjet podle právní kvalifikace. Oznamovatel nemůže být vystaven tomu, aby právně kvalifikoval, jestli oznámeným jednáním byl spáchán trestný čin nebo přestupek a jestli za přestupek hrozí pokuta 50, 100 nebo 150 tisíc korun. To je nepřijatelné.

Měli bychom podporovat, aby se lidé nebáli upozornit na korupci. Na cinknuté veřejné zakázky. Na vypouštění kyanidů do řeky. Zaměstnávání bez pracovní smlouvy. To všechno kazí životy a přispívá k destrukci právního státu.

Nebýt aktivních oznamovatelů, nikdy by se neodhalila kauza Dieselgate automobilky Volkswagen, která dosáhla světových rozměrů. V České republice bychom nikdy neslyšeli o kauze Státního fondu životního prostředí, nebýt oznamovatele Libora Michálka.

Co se týká anonymních oznámení, zkušenosti z firem i z úřadů, které oznamovací systémy zavedly, jednoznačně potvrzují, že i z anonymních oznámení získávají důležité poznatky. Často platí, že právě ty nejzávažnější informace o trestné činnosti jsou uvedeny v anonymních oznámeních. Jinými slovy – když jde o velké peníze a je tam třeba organizovaná skupina, tak na potenciální oznamovatele je vyšší a každý se tím spíš bojí oznámení učinit. Právě kvůli nejzávažnější hospodářské kriminalitě a korupci je třeba anonymní oznámení umožnit a v zákoně výslovně zakotvit.

Přemýšlejme prosím o anonymních oznámeních i celém tomto zákonu věcně, racionálně a bez dogmat. Oznámit protiprávní jednání v právním státě není udavačství ani bonzáctví.