Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Eva Machová: Mimořádně nadané děti v základních školách

Eva Machová: Mimořádně nadané děti v základních školách

31. 10. 2023

Většina rodičů si přeje pro své dítě tu nejlepší školu. Určitě si přejí školu dostupnou, dobře vybavenou a s výbornými učiteli. A také s dobrou pověstí. Jako máma dnes už dvou dospělých dcer jsem si ještě přála, aby byly ve škole spokojené, měly dobré známky a v kolektivu dětí se cítily dobře. Domnívám se, že podobná přání má mnoho rodičů. Základní škola má velký význam pro všechny žáky a jejich rodiny. Může děti naučit mnohým vědomostem i dovednostem, může je také nasměrovat ke kritickému myšlení a odpovídajícímu vnímání reality.

Eva Machová, členka Krajského výboru

Eva Machová, členka Krajského výboru

Některým dětem se může dařit v každé škole. Jsou ale děti, které potřebují podpořit. Jsou to děti, které mají speciální potřeby, mezi něž patří i děti nadané a mimořádně nadané. Je to opomíjená skupina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dovedu si představit, že nás často napadne, že když je chytrý, tak to půjde samo. U mnoha takto nadaných dětí je často jejich vývoj nerovnoměrný. Před nástupem do školy čtou, píší, počítají. Na druhé straně v něčem jsou ale zase pozadu. Tyto děti mají často vysoké nároky na svůj výkon, snaží se uspět, mají různou úroveň znalostí. Některé se například nedokáží jednoduše začlenit do kolektivu dětí.

V Olomouci máme dostupnou síť základních škol, kdy ve třídách je maximálně 30 dětí a všem věnuje svoji pozornost jeden vyučující. Mimořádně nadané dítě však potřebuje jiný přístup, více možností a speciální podporu, která rozvíjí jeho nadání. A jaké nabídky a možnosti mají na výběr mimořádně nadané děti a jejich rodiče v Olomouci? Od roku 2006 bylo vzdělávání mimořádně nadaných dětí zajištěno na 1. stupni Fakultní Základní školy na Hálkově ulici v Olomouci. V každém ročníku byla jedna třída s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Žáci byli vybíráni na základě diagnostiky psychologů z Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje. Výuka ve třídě s 15 dětmi a s podporou asistenta pedagoga měla a má prokazatelný úspěch, ale od školního roku 2023/2024 bude, bohužel, utlumena. Dle rozhodnutí zřizovatele, statutárního města Olomouce, nebude otevřena první třída, ale druhá až pátá třída výuku dokončí dle nastavených pravidel. 

Zamýšlím se dnes nad tím, jakým způsobem bude zajištěna výuka pro mimořádně nadané děti v běžných třídách, kde je vyšší počet dětí a jeden vyučující. Kolik takových dětí je například v Olomouci? Je mi známo, že Česká školní inspekce doporučila v roce 2022 přistupovat k žákům individuálně a rozvíjet jejich nadání a talent. Je takový přístup standardem ve všech základních školách? Zamýšlím se i nad tím, zda si učitelé vytvořili odpovídající školní vzdělávací programy a zda mají přiměřené podmínky pro práci i s mimořádně nadanými dětmi v plných třídách, aby se mohli věnovat i takto nadaným dětem. 

Z vlastní zkušenosti vím, že pro úspěch zaváděných změn je důležité vytvořit potřebné podmínky a všechny zúčastněné vhodně zapojit do jejich implementace. V tomto případě tedy nejen vyučující, žáky, ale i rodiče. Důležitá je i vzájemná důvěra a podpora.

Vyjadřuji proto v tomto zamyšlení i úctu, uznání a respekt všem vyučujícím i vedení základních škol, jimž se daří zajistit individuální přístup k jednotlivým žákům a současně vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj.

 

Autor: Eva Machová