Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Dotace z EU? Jednoduše a rychle přes OK linku.

Dotace z EU? Jednoduše a rychle přes OK linku.

2. 3. 2021

Olomoucký kraj spustil novou službu. Připravil informační a poradenské centrum s názvem OK linka. Pomocí ní bude snadnější přístup k informacím i získávání dotací.  

Dotace z EU? Jednoduše a rychle přes OK linku.

Dotace z EU? Jednoduše a rychle přes OK linku.

Pro OK linku jsou zřízeny nové webové stránky www.oklinka.eu. Už teď je zde možné najít výzvy k minimálně 30 dotačním programům. 

OK linka je bezplatná služba pro obyvatele Olomouckého kraje, která poskytuje poradenství a konzultační služby o komunitárních programech a finančních iniciativách Evropské unie. Osobám a subjektům v kraji – obcím, sdružením, příspěvkovým a neziskovým organizacím i firmám – pomáhá nasměrovat k financování jejich projektů z programů a fondů řízených přímo z Bruselu.

„Subjekty z Olomouckého kraje si mohou nechat poradit, zda pro jejich záměry existují potenciální zdroje i mimo evropské fondy a operační programy řízené českými ministerstvy. Takových zdrojů je přitom mnoho, mezi nejznámější patří například program Horizon Europe nabízející zdroje na vědu, výzkum a inovace, program LIFE, který se věnuje životnímu prostředí a klimatu, nebo oblíbený Erasmus+, zaměřený na vzdělávání, školení, mládež a sport,“ uvedl Radim Sršeň, radní Olomouckého kraje a garant dotací.

 

Autor: