Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Do Olomouckého kraje přiteklo celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

Do Olomouckého kraje přiteklo celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

9. 7. 2021

Na celém území Olomouckého kraje bylo získáno z dotací Evropské unie (v rámci programového období EU 2014-2020) více jak 33,6 mld. Kč. Na jednoho obyvatele kraje činí dotace z EU 53 705 Kč. Necelou třetinu z celkového objemu činily dotace EU do dopravní infrastruktury. Následovala oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání a životního prostředí. 

Do Olomouckého kraje přiteklo celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

Do Olomouckého kraje přiteklo celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

Téma dopravy zásadně ovlivnilo i pořadí ORP (obec s rozšířenou působností) v čerpání dotací z EU v přepočtu na jednoho obyvatele. Největší objem čerpaných evropských zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele byl zaznamenán u ORP Lipník nad Bečvou následovaný ORP Šternberk a ORP Olomouc. Poslední jmenovaná ORP je ovšem na prvním místě, co se týče celkové částky získaných dotací. Ve zmíněných oblastech se realizovaly projekty s dotací větší než 1,5 mld. Kč. Jednalo se například o dopravní projekty: "Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc", "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou" nebo "Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice".

Dotace umožnily v Olomouckém kraji vznik bezpočtu dalších důležitých projektů, které slouží občanům a my jsme velice rádi, že tomu tak je. Tyto projekty pomáhají nejen ve výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci či složkám integrovaného záchranného systému, ale i mnoha dalším odvětvím po celém Olomouckém kraji.

Výše zmíněná několikamiliardová částka však není finálním údajem za celé programové období EU 2014-2020, jelikož ještě v roce 2021 budou vyhlašovány výzvy z operačních programů, a tudíž dojde k dalšímu schválení projektových žádostí. Konečné vyhodnocení programového období EU 2014-2020 bude možné po roce 2023, kdy budou proplaceny všechny schválené projekty.  „Získané finanční prostředky z evropských fondů za uplynulé období jsou pro nás velkou výzvou, abychom byli v novém programovém období v čerpání externích zdrojů ještě úspěšnější. Moc se těším na to, co společně v budoucích letech dokážeme,“ vyjádřila se radní Zdeňka Dvořáková Kocourková k čerpání dotací z fondů EU v Olomouckém kraji.

Nové vedení Olomouckého kraje by rádo aktivně pomohlo nasměrovat co nejvíce prostředků EU do našeho regionu. „Za tím účelem jsme vytvořili bezplatné dotační poradenství OK linka, kde přední odborníci rádi poradí, jak nejlépe získat prostředky na jakýkoliv projektový záměr,“ sdělil radní Olomouckého kraje Radim Sršeň. 

V období 2021-2027 bude více než kdy jindy platit, že kdo je připraven, není překvapen. „Věřím, že do Olomouckého kraje přijde o poznání více prostředků z Evropské unie, než tomu bylo v minulosti. Náš Olomoucký kraj si to zaslouží,“ dodal Radim Sršeň (STAN).