Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Díky mSTANu a STANu se má na koho obrátit a s kým věci prokonzultovat

Díky mSTANu a STANu se má na koho obrátit a s kým věci prokonzultovat

9. 6. 2020

Starostou se stal v jedenadvaceti letech. Přesto má zkušeností z komunální politiky dostatek. Díky práci v neziskové organizaci mSTAN a činnosti v rámci Starostů a nezávislých se má na koho obrátit a s kým věci prokonzultovat. Základem je komunikace s lidmi a tu starosta Mořic Tomáš Pavelka zvládá velmi dobře. 

Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka

Jaké byly první dny ve funkci starosty?
Vcelku hektické. Bylo potřeba převzít obec, postupně se sejít se všemi zaměstnanci. Nyní dokončuji schůzky se spolky. Také jsem musel dotáhnout svou rozdělanou práci, kterou jsem měl v rámci Sdružení místních samospráv a povinnosti v rámci svého vysokoškolského studia práv. První týden byl tedy hodně náročný, druhý poklidnější, ale je toho stále dost přede mnou. 

Co je pro Tebe prioritou? 
V hlavě jsem si sesumíroval, co bychom měli na obci během zbývajícího dva a půl roku udělat. Jednou z priorit je stavba víceúčelového hřiště, po němž je v obci dlouhodobá poptávka. Druhou je vybudování rozvojových ploch. Mořice jsou perfektní lokalitou, ale není kde stavět. Před námi stojí řada jednání a komplexnější změna územního plánu, aby se obec mohla rozrůstat. Třetí věcí je udržovat vesnici v trvale dobrém stavu, dotáhnout řadu projektů, které se nyní realizují, ale také věnovat se detailům. 

Chceme zapojit do práce v obci také spolky. Myslivci nám pomáhají se sečením trávy a údržbou ploch na Mokroši, místním mokřadu, a tím my máme možnost zase dělat něco jiného a posunovat věci dopředu. Často se říká, že není umění jen budovat, ale také udržet v kondici věci, které se již vybudovaly. To nám v Mořicích na mnoha místech trochu chybí. 

Já osobně velmi dbám na komunikaci s lidmi, se zaměstnanci a s občany. Inicioval jsem vznik komise rozvoje obce, chci intenzivně spolupracovat s odborníky. Podařilo se do obce vrátit zahradního architekta, čeká mně jednání se stavebním architektem, který se bude podílet na územních změnách a spolu s dalšími odborníky budeme spolupracovat na nové koncepci rozvoje. Než začneme něco budovat, tak je potřeba mít nějaké „noty“. Poslední koncepce rozvoje se dělala v roce 2008 a v roce 2015 se prodlužovala. Nás čeká úkol vytvořit na 10 let novou koncepci i vzhledem k tomu, že začíná nové programové období Evropské unie, byť bude na začátku zaměřené na dopady koronavirové krize. My musíme být připraveni. 

Kde čerpáš inspiraci? 
Byl jsem se v rámci výjezdu „mladých starostů“ podívat v Kolíně, inspirován jsem také starostou Radimem Sršněm z Dolních Studének, kde velmi dobře komunitně projednali strategii a mají správně ukotveno, z čeho se dané projekty budou financovat, kde a na co se bude žádat o dotace. Jsem sice mladý, ale jsem zvyklý ze spolků, že v každém fungují rady, kde se věci projednávají. Dohodne se, co se bude dělat a pak se realizuje. Pořád si myslím, že zde máme rezervy. Jsem systematik a stále přicházím na to, že nevím, co se daný den „semele“ a musím se tomu přizpůsobit. Ale přesto si myslím, že člověk by měl mít nějaké „noty“ a jimi se řídit a tzv. nevařit z vody. 

Mořice jsou vesnicí s 500 obyvateli. Je to málo nebo moc? 
Je to svým způsobem na hraně, kdy nejsme ani „pidi“ vesnice, ani nic velkého. Všichni se navzájem známe. Byť se občas někdo přistěhuje, odstěhuje a nastává obměna obyvatel. Občas přijdou babičky a říkají, že ty mladé neznají, občas se někdo projede na kole a neví se, kam ho zařadit. Umístění Mořic na mapě je velmi dobré, dostupnost je na všechny směry – do Zlína, Kroměříže, Brna, Olomouce. Díky nájezdu na D1 máme blízko do větších měst, snadno se dostaneme i do Prahy. 

Co musíš v obci dokončit? 
Na léto je naplánovaná realizace projektu na uložení kabelů nízkého napětí, veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení. V některých částech půjde i o uložení optických kabelů do země. Je to poslední etapa, na podzim bychom měli mít pokrytou celou obec. Doufám, že se podaří ušetřit nějaké prostředky, abychom mohli realizovat projekt, který jsme posouvali z jarních měsíců, a to je vybudování chodníků a několik parkovacích míst v lokalitě sever. Získali jsme dotaci, ale musíme být schopni akci zaplatit. 

Jaké jsou plány na další rok? 
V dalším roce plánujeme přestavět bývalou školu sousedící s obecním úřadem na sociální bydlení. Jde o velký projekt ve výši 16,5 milionu korun. Těžko říct, za jaké peníze se podaří projekt vysoutěžit. Z ceny uvedené v prováděcí dokumentaci to pro obec znamená dát z vlastních zdrojů asi 4 miliony. Pro informaci je náš plánovaný rozpočet 7 milionů, po zásahu vlády se sníží na 6 milionů, po kompenzačním bonusu ještě více. Rozhodovat budeme na zastupitelstvu, zda se do realizace pustíme, ale na druhé straně jde o velkou dotaci, kterou bychom si neradi nechali protéct mezi prsty. Dále je rozjednáno budování zbylých chodníků, což by byla také velká investice v rámci dotace ze SFDI. 

Máš výhodu, že jsi příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? 
Určitě je to výhoda. V rámci gratulací mi přišly od řady kolegů starostů z Olomouckého kraje i z celé republiky nabídky rady a pomoci nebo s nějakou vidinou schůzky, za což jsem nesmírně rád. Ať si představím jakoukoliv situaci na obci, pak vím, že mám komu zavolat, mám s kým to prokonzultovat. Skupina starostů ve STANu je obrovská. Jako perličku z prvních dní můžu sdělit, že jsem si na úřadě procházel časopisy za posledních 5 let a až mě překvapilo, že jsem na titulce každého druhého čísla viděl osobnosti, které jsem z komunální politiky znal. Cenné zkušenosti čerpám z práce ve STANu, mSTANU a pro SMS ČR.

Co se ti za pár prvních týdnů povedlo? 
Povedlo se uklidit na úřadě, vyznat se ve věcech, sejít se se zaměstnanci a s projektanty. Jestli jsem za něco opravdu rád, tak za lidi, kteří začali přicházet na úřad a nabídli pomoc, že se chtějí zapojit. 

Těší mě obnovená spolupráce se zahradním architektem, Jardou Brzákem. Nechci kácet či vysazovat stromy bez konzultace s ním. Byť nemusí všechny projekty dělat, ale chci zajistit celistvý přístup, kdy se jeden odborník domluví s jinými zahradníky, kteří budou nějaké dílčí projekty realizovat. Na základě zkušeností z Rakouska a jiných vyspělých zemí si i další obce uvědomily, že je potřeba spolupracovat se zahradními architekty, kteří se budou k věcem na obci trvale vyjadřovat. Budou zárukou, že úpravy budou mít nějakou dlouhodobou linku a ucelený styl. 

Podařilo se nám také navýšit kapacitu školky o 2 místa. Jsem rád, že se v krátkém čase podařilo napsat menší projekty a zažádat o dotace. Výzev je přede mnou ještě hodně.


Starostou Mořic se Tomáš Pavelka stal před měsícem, 4. května 2020.

Autor: