Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Chytřejší obec Klokočí

Chytřejší obec Klokočí

19. 2. 2024

Díky dotaci z Olomouckého kraje se nám podařilo dokončit další fázi projektu „Chytřejší obec Klokočí“.

 

Celý projekt jsme začali realizovat již v roce 2022 a jeho cílem je využít SMART technologie na principu „IoT - internetu věcí“ umožňující prostřednictvím čidel a senzorů sledování různých údajů.

Dashboard na obecním úřadě Klokočí

Dashboard na obecním úřadě Klokočí

Srdcem celého systému je LoRa gateway umístěný na Obecním domě, díky němuž máme celý katastr obce pokrytý LoRa sítí. Na této síti následně senzory komunikují a odesílají naměřená data. Sít je řádně zabezpečena, tak aby nebylo možné se do ní nabourat a narušit komunikaci nebo zneužít data.

Jelikož je naše obec zatížena intenzivní tranzitní kamionovou dopravou z blízkého kamenolomu, zaměřili jsme se v první fázi projektu právě na oblast sledování intenzity dopravy a s ní souvisejících negativních vlivů. Do povrchu cesty byl naistalován senzor dopravy – klasifikátor vyhodnocující intenzitu dopravy. Dokáže rozlišit až 10 typů vozidel dle jejich délky, zajišťuje tak přehled nejen o množství vozidel, které projely ale i o jejich typu. Současně byl instalován chytrý radar, který jednak řidičům zobrazuje aktuální rychlost a zároveň je vybaven statistickým modulem, který umí dálkově odesílat data o provozu. Lze z nich vidět počet projetých vozidel, kolik z nich překročilo povolenou rychlost, jejich nejvyšší a průměrné rychlosti.

S dopravou úzce souvisí také hluk a prašnost, to jsou další veličiny, které pomocí senzorů měříme. Umí nás také varovat push notifikací nebo SMS, že došlo k překročení stanovených maximálních hodnot.   

Naměřené hodnoty ze všech senzorů jsou ukládány a lze je následně analyzovat. Na základě naměřených dat budeme lépe přijímat opatření na snížení negativních vlivů dopravy a lépe vymáhat dodržování platných norem či parametrů plynoucích z vydaných rozhodnutí.

Oblasti dopravy jsme se dotkli v druhé fázi projektu, kdy jsme doplnili druhý chytrý radar a hlukové senzory. Jinak druhá fáze byla zaměřena na oblasti prevence lokálních záplav a energetického managementu.

Naše obec byla v minulosti zasažena lokálními záplavami z okolních polí. S varováním před touto hrozbou nám nyní pomáhají dva senzory – chytrý srážkoměr a senzor měřící prostřednictvím ultrazvuku hladinu místního potoku. Opět umí varovat, že došlo k překročení stanovených maximálních hodnot formou push notifikace nebo SMS.

Dalším krokem ke zjednodušení energetického managementu jsme vybavili všechna obecní odběrná místa elektrické energie senzory zabezpečující pravidelné odečty spotřeby (hodinová frekvence). Data jsou přenášena po síti LoRa a ukládána. Můžeme tak analyzovat spotřebu jednotlivých odběrných míst v průběhu dne, měsíce či roku. Díky tomu můžeme efektivně snižovat výdaje za elektrickou energii či odhalit nežádoucí vysoké odběry např. z vadných spotřebičů.

Součástí systému je webový portál, kde můžete jednoduše spravovat nastavení senzorů a získávat veškeré statistiky. Vybraná data sdílíme s občany prostřednictvím chytrého dashboardu na obecním webu.

Věřím, že se nám bude dařit dále systém rozšiřovat o přicházející novinky v oblasti internetu.

Celý systém nám zajistí mít dokonalý přehled o měřených datech a následně díky analýzám to bude pomůcka při strategickém rozhodování či  automatizaci některých procesů.

Ing. Marek Dohnal, starosta obce Klokočí

Autor: Alena Hálková