Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Celý život pracuji v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky malých a středních firem

Celý život pracuji v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky malých a středních firem

15. 8. 2021

Když jsem začínala podnikat, bylo čerstvě po sametové revoluci a zakládaly se první firmy a rodinné firmičky. Za těch dalších asi 30 let jsme prošli spoustou změnou zákonů a pravidel. Vím tedy, jak je za současné legislativy těžké dostát všem zákonům a předpisům, kolik to zabere času, peněz a sil. Je doloženo, že poplatníci ročně stráví 230 hodin plněním svých povinností. Což je čtyřikrát více než například v Estonsku a o 50 procent více, než činí evropský průměr. 

Celý život pracuji v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky malých a středních firem

Celý život pracuji v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky malých a středních firem

Správa daní nás ročně stojí více než 10 miliard korun. Podle mezinárodních srovnání je správa daní pro adresáty v Česku jednou z nejnáročnějších v evropském měřítku. V České republice totiž daně a povinné pojistné vybírá jak Finanční správa, tak i správa sociálního zabezpečení a dalších sedm samostatných zdravotních pojišťoven. Přičemž každá z institucí využívá vlastní formuláře a vlastní postupy pro správu a kontrolu povinností. To se musí změnit.

Určitě by bylo řešením placení daní na jednom místě, a naše koalice Pirátů a Starostů má ve svém programu využití potenciálu portálu MOJE DANĚ, kde by se na jednom místě platily jak daně, tak i pojistné, což by umožnilo snížit administrativu výběru, správy a kontroly těchto daní a odvodů. Co se týče EET, myslím, že je na čase vyhodnotit neefektivnost tohoto opatření. Jsem proti zavedení 3. a 4. vlny EET a budu usilovat o zrušení této elektronické evidence tržeb i u podnikatelů z 1.a 2. vlny. 

Myslím, že se jedná o obrovskou zátěž pro podnikatele bez kýženého efektu pro výběr daní. I když se vám to může zdát jako nevýznamná drobnost, ale chtěla bych se také spolupodílet na návrhu, který by automaticky zajistil po podání přiznání k dani na finanční úřad i zveřejnění výkazů v obchodním rejstříku a podnikatelé tak nebyli nucení zbytečně posílat ty stejné výkazy sami, když už je státu jednou odevzdali. Každý počin, co ušetří podnikateli čas a peníze se počítá. U daně z příjmu by bylo dobré umožnit zvýhodněné zdanění pro kratší úvazky či tzv. dohodáře, aby se tak úniky z šedé zóny vrátily zpět do systému, či lépe motivovali maminky na mateřské dovolené nebo i poplatníky v exekuci k tomu, aby se jim vyplatilo pracovat.

Jedním z velmi důležitých bodů v oblasti financí je důsledná kontrola vnitropodnikových plateb a nelegálních praktik v daňové optimalizaci tak, aby férová část zisků byla zdaněna v Česku a zisky nadnárodních společností tak nebyly vyváděny do daňových rájů, jak jsme tomu v současné době svědky.

Prvním způsobem je tzv. strategický transfer pricing.  Systém spočívá v tom, že si jednotlivé subjekty, které jsou součástí stejné nadnárodní společnosti, mezi sebou prodávají zboží a služby za ceny, které neodpovídají normálním cenám na trhu, a to umožňuje přesunout část zisku do jiné země. 

Dalším je registrace movitých aktiv v daňových rájích. Při tomto postupu si nadnárodní společnost vytvoří dceřinou společnost v některé zemi z daňových rájů, kde je nulová korporátní daňová sazba a přesune do této své dceřiné společnosti své intelektuální vlastnictví, například své patenty. Zbytek nadnárodního koncernu pak platí této dceřiné společnosti vysoké poplatky za využívání těchto patentů a tím se přesune zisk právě do tohoto daňového ráje, aniž by se tam přesunula jakákoliv reálná ekonomická aktivita. 

Třetím způsobem je tzv. debt-shifting, při kterém si jednotlivé subjekty nadnárodní společnosti mezi sebou půjčují peníze i přesto, že nic takového nepotřebují a následně za to platí úroky, které patří ve většině zemí mezi daňově odečitatelné položky.

Všechny tyto vyjmenované způsoby jsou nelegitimní a na hraně či často za hranou zákona a mezinárodních daňových pravidel. Nicméně je těžké v současném zastaralém systému mezinárodního zdanění proti těmto způsobům efektivně bojovat.

Hana Naiclerová, 
ekonomka, zastupitelka města Prostějova, protikorupční bojovnice

Autor: Yveta Sommerová