Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Bez zástupců samospráv se udržitelný rozvoj neposílí

Bez zástupců samospráv se udržitelný rozvoj neposílí

26. 7. 2023

Radim Sršeň vedl minulý týden v USA českou meziresortní delegaci složenou ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí. V sídle OSN v New Yorku proběhlo každoroční globální setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni a Radim Sršeň na něm prezentoval aktivity ČR v oblasti plnění Cílů udržitelného rozvoje „Agendy 2030“.

Radim Sršeň při projevu v OSN

Radim Sršeň při projevu v OSN

Co je Agenda 2030? „Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje, jako je například sociální začleňování, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj měst, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Gestorem provádění Agendy 2030 v ČR je MŽP.

Pro ČR je zapojení do mezinárodních organizací nesmírně důležité, obzvláště v dnešní nestabilní době. Svět v současné době čelí nejvyššímu počtu násilných konfliktů od roku 1945, vzpamatovává se z mnoha krizí – covidové, energetické, potravinové i války na Ukrajině. Agenda 2030 jasně říká, že nemůže být dosaženo prosperity a pokroku bez míru a naopak.

„Skutečně udržitelný rozvoj se stane realitou, jen pokud nezůstane na papíře, ale do svých plánů ho zahrne skutečně i ta nejmenší víska“, je přesvědčený Radim Sršeň. Vysvětlil dále, že žijeme v době, kdy není čas na nedůvěru v instituce, protože se musíme připravit na budoucí krize, které lze zvládnout jedině partnersky a s důvěrou. Nelze pokračovat v zoufalém naplňování cílů udržitelného rozvoje, je nejvyšší čas konat. Podporu je potřeba nasměrovat na místní komunity a samosprávy, které vědí nejlépe, co dané regiony potřebují. Také státy (od vlád po soukromý sektor) musí přiložit ruku k dílu. „Zapojit musíme také ty nejdůležitější – občany. Jen vzájemnou spoluprací, podporou a skutečným partnerstvím můžeme splnění cílů udržitelného rozvoje dosáhnout“, uzavřel Radim Sršeň.

Autor: Alena Hálková