Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Aktuality Představujeme vám Naše Litovelsko

Představujeme vám Naše Litovelsko

27. 6. 2022

Hledáme cesty, ne překážky!  Naše město tvoříme společně, naši občané jsou naši partneři.

Naše Litovelsko osobně

Naše Litovelsko osobně

Hnutí NAŠE LITOVELSKO s podporou Starostů se začalo formovat již v roce 2019, těsně po posledních komunálních volbách. Jádro hnutí se utvořilo z předsedů osadních výborů místních částí Litovle, kterých je celkem jedenáct. Společná diskuze začala díky tomu, že místní části Litovle se cítili opomíjené a  komunikace mezi zástupci města a předsedy osadních výborů nefungovala dobře.

Na podzim 2019 byla tedy utvořena pracovní skupina, která měla za cíl najít zefektivnění komunikace. Byl utvořen Výbor místních částí, kteří se pravidelně scházel a v prostorách úřadu mohl řešit témata, která trápí nejen místní části. Díky pravidelným společným schůzkám jsme si však uvědomili, že pokud chceme opravdu něco změnit, je potřeba získat zastoupení i v zastupitelstvu města Litovle.

Za poslední 4 roky jsme si vyzkoušeli, že zvládneme spolupracovat a že naše vize zůstává konzistentní. Díky jejímu sdílení se nám podařilo vytvořit kandidátku z lidí, kteří se práci pro město chtějí opravdu věnovat a sdílejí společnou představu o tom, jak by se město Litovel a jeho místní části měli v budoucnu společně rozvíjet. 

Naše Litovelsko je pro nás místem, kde se nám dobře žije. Místem, které se neustále rozvíjí. Přejeme si, aby se společně s rozvojem města a jeho místních částí, rozvíjeli i jeho obyvatelé. S tím přímo souvisí důraz na vzdělání, průmysl, pracovní příležitosti. Je pro nás důležité, aby byl zachován ráz Litovelska a při definici budoucího směřování města byl kladen důraz na jeho obyvatele, historii a unikátní umístění v centru CHKO Litovelské Pomoraví.

Chceme, aby naše Litovelsko bylo bezpečným prostorem s dostatkem klidových zón a možností trávení volného času.  S tím přímo souvisí rozvoj kultury, sportovního vyžití a další občanské vybavenosti.

Stejně tak jako jiná města se potýkáme s odlivem obyvatelstva a tím se mění i jeho věková struktura. Pokud toto chceme změnit, musíme nabídnout mladým lidem důvod, aby na Litovelsku zůstali. Jsme si naprosto jisti, že potenciál pro mladé rodiny naše Litovelsko má, zvlášť dnes, kdy se navýšila možnost pracovat z domu.

Chceme podpořit podnikatele a motivovat investory k tvorbě zajímavých pracovních míst, a tím přilákat mladé lidi zpět do Litovle.

Jsme si naprosto jisti, že komunální politiku jde dělat férově. Našim snem je jedna velká koalice, kde se nebude hledět na politickou příslušnost, ale společným cílem všech členů zastupitelstva bude to nejlepší pro naše Litovelsko a pro jeho občany.

Vaše Naše Litovelsko. 

Autor: Alena Hálková