Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Administrativní budova IPOS

Administrativní budova IPOS

25. 1. 2019

Administrativní budova IPOS

Administrativní budova IPOS

Nové vedení města Jeseník (koalice Jeseník srdcem a PRO Jeseník) začalo téměř ihned po komunálních volbách řešit nejpalčivější problémy, které zdědilo od vedení bývalého (koalice ANO 2011, TOP 09 a ODS). Jedná se zejména o dění ve společnosti Technické služby Jeseník a.s. , kde má město svůj stoprocentní majetkový podíl, o problematiku centrálního zásobování teplem a administrativní budovu IPOS(Inženýring-Projekce-Obchod-Služby).

Administrativní budova IPOS

Vyjasnit si budoucnost ohledně setrvání pracovníků Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení v budově IPOS bylo hlavním tématem jednání vedení města Jeseníku s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí. Oběma složkám MPSV totiž vyprší letos v červenci nájemní smlouva s městem. Město potřebuje slyšet jasnou odpověď, zda složky MPSV zůstanou v budově IPOS nebo půjdou cestou vybudování svého úřadu na „zelené louce“. Výsledek pak naznačí i další směr ohledně zamýšleného stěhování městských úředníků z budovy v Tovární ulici do komplexu IPOS. Stěžejním tématem se stala rekonstrukce budovy IPOS, na kterou město nechalo již dříve vypracovat projekt dle požadavků všech stran za takřka dva miliony korun. Nakonec ale ministerstvo dospělo k názoru, že jim objekt nevyhovuje. Mezitím ale došlo ke změně požadavků, a to ze strany úřadu práce na uspořádání pracovišť včetně bezpečnosti jejich obsluhy. Město Jeseník se bude snažit tyto změny zapracovat do projektu tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Do dvou měsíců by se mělo vědět, zda jsou realizovatelné a poté se opět uskuteční jednání. Dalšími tématy, která na schůzce zazněla, byla výše nájmu v budově IPOS včetně vypracování posudku (pozn. nájemní smlouva složkám MPSV končí v červenci tohoto roku). Ten se stane podkladem pro vyjednávání ohledně stanovení ceny, za kterou město pronajme své prostory složkám Ministerstva práce a sociálních věcí po vypršení současné nájemní smlouvy.

Autor: Ing. Václav Urban 2. místostarosta PRO JESENÍK