Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Tradice zvaná Alej dobra

Tradice zvaná Alej dobra

15. 11. 2021

V Hrádku již osm let budujeme unikátní jablečný sad, jehož podstata a význam přesahuje hranice obce.

Tradice zvaná Alej dobra

Tradice zvaná Alej dobra

Rozsáhlá horská louka v nadmořské výšce 690 m, v sedle vrcholů Díl a Loučka, kterou vede turistická stezka na Filipku, je dějištěm novodobé tradice. V roce 2014 zde byla vysazena alej se 16 jabloněmi starých krajových odrůd, která symbolizovala soudržnost našeho regionu, respektive 16 obcí Jablunkovska.

V každém následujícím roce místní starostové vybrali 3 osobnosti, které během svého života udělaly něco nezištně pro ostatní. Odměnili je jablůňkou, kterou společně s oceněnými, na jejich počest vysadili. Tradice vznikla díky dobré vůli a štědrosti manželů Rychtárkových (majitelů louky) a starostů, kteří se s myšlenkou ztotožnili.

Tradičně 17. listopadu probíhá slavnostní ceremoniál výsadby. Letos se budou sadit odrůdy Melba, Ananas Berženicki a Bancroft. Oceněni budou, mimo jiné, režisér Radovan Lipus, a také bývalý starosta Jablunkova, spisovatel Petr Sagitarius.

Díky této ušlechtilé aktivitě vzniká hojně navštěvovaná turistická atraktivita. Alej se plynule rozrůstá do krásného sadu. Co jabloň, to jiná odrůda. Dnes již tato sbírka čítá 33 stromů. V sadu je mnoho laviček. Lákavé místo k posezení a pikniku umocňuje skutečnost, že je zde široký výhled do krajiny Slezských i Moravskoslezských Beskyd, s dohledem i na Malou Fatru. Na jaře, kdy jabloně vykvetou, není krásnějšího místa v naší obci.

Pečlivou údržbou se staráme o zatraktivňování přírodních krás Hrádku, udržováním novodobých tradic prohlubujeme genia loci této lokality.

Robert Borski, starosta obce Hrádek