Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Sněmovna potřebuje lidi z veřejné správy

Sněmovna potřebuje lidi z veřejné správy

25. 5. 2021

Po dobu své mnohaleté praxe na obecním úřadě i v běžném životě jsem se mnohokrát setkal s názorem: „Kam se ti starostové cpou, my jsme je přece volili proto, aby dobře a moudře vedli naši obec (město) a ne aby se pouštěli do velké politiky !“

Jan Lipner, starosta obce Horní Suchá

Jan Lipner, starosta obce Horní Suchá

Plně tento názor chápu, sám nejsem zastáncem sezení na dvou židlích. Ale co má dělat starosta či zastupitel -  nebo i kdokoliv, kdo se zajímá o věci veřejné -  když ve své snaze zlepšit obecně kvalitu našeho života narazí na bariéru špatných zákonů?  Ano, mnohdy je to boj s větrnými mlýny… Bohužel, v našem reálném světě mnohdy probíhá i jiný boj, který běžní občané asi ani nevnímají – boj samosprávy proti státní správě. Tato skutečnost je o to víc tristní, že oba tábory jsou placeny z jedné „kasy“ - totiž z kapes daňových poplatníků.

Příkladů je v současné době mnoho. Je to způsobeno tím, že současná vládní koalice cítí, že její další možnosti budou po volbách značně omezené a v jakési křeči se za každou cenu snaží prosadit zákony, které jsou motivovány pouze politicky a v konečném důsledku budou lidem na škodu. Bez konzultace s odbornou veřejností byl schválen zákon o odpadech, který tvrdošíjně nahrává spalovnám a zejména těm, kteří je chtějí stavět, i když Evropská Unie (ač je tento útvar sám o sobě značně zkostnatělý) je již o hodně dál a tento způsob likvidace odpadů nepodporuje. Ovšem vzhledem k tomu, že spalování odpadu je mnohem dražší způsob jeho odstranění, než recyklace nebo řízené skládkování, zaplatíme schválení tohoto zákona my všichni. A argument ekologie – hm... Když k tomu, abych mohl obdržet za prodané energie jednu korunu, musím dvě utratit za čištění spalin? Kde je nějaká „uhlíková stopa“?

Ještě horší je však zákon, který se teprve očekává, a totiž Stavební řád. Zde už jde logika zcela stranou a už ani Ministerstvo pro místní rozvoj se nesnaží zakrýt, že jeho autory nebyli jeho odborníci, ale lidé z Hospodářské komory, „motivováni“ developery. Ano, lze na něm mnoho věcí zlepšit a zjednodušit, ale myslet si, že vše vyřeší nový státní „Superúřad“? Že se mávnutím kouzelného proutku po přestěhování  úředníků z jedné budovy (obecního úřadu) do druhé (bůh ví kde, to nikdo neví) zrychlí stavební řízení? Nebo je zde snaha odebrat jakoukoliv kontrolu samosprávě, aby developeři měli volnější ruce?

Ano, tato nekompetentnost a naivita (a já jen doufám, že k tomu nejsou horší důvody) zástupců státu vedou lidi ze samosprávy, aby se dále angažovali a pokoušeli se logickou komunální politiku blízkou občanům posunout o patro výš. Tam, kde mohou opravdu efektivně ovlivnit děj věcí příštích.

Vězte – řadový komunální politik se nežene za dalšími funkcemi a snad i „koryty“! Důvodem je spíše  mnohdy až trochu zoufalý pokus změnit věci k lepšímu, když dosavadní prostředky nejsou dostatečně efektivní.

 

Jan Lipner, starosta obce Horní Suchá

Autor: L Honusek 2