Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Slovo lékaře

Slovo lékaře

17. 3. 2020

Virová pandemie se šíří prakticky nekontrolovatelně po celém světě. Snaha našich epidemiologů je izolovat zdroje nákazy (restrikce cestování, karanténa), ztížit přenos onemocnění (osobní ochranné pomůcky, hygiena) a chránit nejohroženější část populace - seniory a chronický nemocné s oslabenou imunitou.

Slovo lékaře

Slovo lékaře

Dříve nebo později (údaje se liší v řádu měsíců) se s infekcí potkáme zřejmě všichni. Pokud chceme co nejméně mrtvých, musíme průběh nákazy rozložit na co nejdelší dobu, tj. zpomalit tzv. promoření populace.

    Hromadného ataku nemocných na zdravotnická zařízení jsme svědky v Itálii, kde naprosto nestačí potřebná kapacita zdravotnické techniky s řízenou ventilací a zbytečně se umírá. V ČR máme těchto přístrojů cca 3x více, než je k dispozici v Itálii. Ani to by nemuselo stačit. Infekce se nesmí šířit příliš rychle. Zatímní trend nárůstu je znepokojující, proto jsou nutná poměrně drastická opatření. Nejde už jen o kontakty s nakaženými turisty. Zároveň jde o takovou zátěž personálu, že hrozí nedostatek zdravotníků vlivem přenosu infekce. V době, kdy článek píšu, jsou nakaženi první dva lékaři v ČR a jistě jich bude přibývat. Přispěje k tomu naprostý nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky - tady ministerstvo zdravotnictví selhává a personální odpovědnost výměnou hlavní hygieničky je vládou zcela nedostatečně vyvozena. Bude-li zdravotnický personál v karanténě, nebude mít kdo řízenou ventilaci poskytovat, i když přístroje budou k dispozici.

    Potřebujeme vzájemnou ohleduplnost a získat čas. Mladí a zdraví lidé si ochranu proti koronaroviru vytvoří za cca 3-4 týdny od kontaktu. U lidí s poškozenou imunitou a seniorů je to 6 i více týdnů. Hrozí jim virový zápal plic, na který nemáme léčbu a k přežití je třeba JIPky s řízenou ventilací. Když těch potřebných bude najednou velké množství, nemusí lidské ani přístrojové kapacity stačit. Děti jsou naštěstí k této infekci velmi odolné. Čína uvedla ve zprávě pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) že z několika tisíců úmrtí byl jediný případ ve věkové skupině 0 – 19 let. Infekce se u dětí nemusí projevit vůbec, nebo jen obrazem mírné virózy. Lidé středního věku infekci přežijí v naprosté většině pod obrazem nachlazení nebo chřipky. Děti i dospělí však jsou přenašeči. Dávat dědečkům a babičkám po návratu rodin z lyžování v cizině hlídat vnoučata není zrovna šťastný a ohleduplný nápad  a projev respektu k prarodičům.

    Takže co lze dělat? Nepanikařit, neskupovat potraviny, neshromažďovat se na veřejnosti. Používat venku osobní ochranné pomůcky (kde jsou, vládo?!), pravidelně a důkladně mýt ruce a oplachovat obličej, omezit interpersonální kontakt. Starat se o seniory a ohrožené skupiny, držet je v dobrovolné izolaci od možných zdrojů, vč. dětí. Nechodit při prvních projevech nachlazení nebo teploty k praktikům a do zdravotnických zařízení, ale nejdříve jim zavolat a řídit se instrukcemi. Nepolitikařit a táhnout za jeden provaz. Nečíst brutální komentáře na internetu od samozvaných dezinformátorů a frustrátů (pravidelně se v krizových situacích aktivizují) a řídit se nejlépe radami zdravotníků a informacemi z veřejnoprávních medií. Podle mého názoru jsou v naprosté většině relevantní a vyvážené. Ukazuje se, jak je důležité mít nezávislou veřejnoprávní TV a rozhlas a chránit ji před vlivy politiků. Pamatujte si, kdo je chce zrušit nebo omezit.

    Vědci intenzivně pracují na vakcíně. V poslední fázi ověřování je nadějné antivirotikum Remdesivir v USA, který v případě ověřeného účinku by mohl být u nás zkušebně k dispozici pro nejtěžší případy již ke konci dubna letošního roku. Koronarovirus opravdu není biologická zbraň ze Spojených států – nešiřte tyto řetězové lživé maily. U nejtěžších případů se testuje biologická léčba pomocí monoklonálních protilátek, která byla původně vyvinuta pro některá autoimunní onemocnění. Až pandemie bude lidstvem poražena (nepochybuji o tom), osobně se těším na reakce tzv. odmítačů vakcinace, jakými protiargumenty nás zase překvapí. Byli úspěšní u chřipky, u které je vakcína všem k dispozici, ale proočkováno máme necelých 5% populace (v Německu cca 40%). A to chřipka zabije ročně cca 200 - 250 Čechů, kam se na ni zatím hrabe koronarovir.

    Poznámka na závěr: všimli jste si, že v Číně nepadlo ani slovo o využití jejich historické „zázračné“ čínské medicíny? S virem Číňané bojovali moderní světovou medicínou vč. hygienicko - epidemiologických opatření. Vzpomeňte si na to, až vám zase budou „léčitelé“  a šmejdi vykládat o škodlivosti vakcinace a nabízet urinoterapii, detoxikace, speciální diety, homeopatii a jiné blbosti.

                                                                           MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.