Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Setkání se starosty Mikroregionu Moravice

Setkání se starosty Mikroregionu Moravice

10. 6. 2024

Poslanec Michael Rataj pokračuje v setkávání se starosty Opavska a Bruntálska. Tentokrát zavítal do obce nedaleko Bílovce do Skřípova, kde se setkal s několika dalšími starosty Venkoského mikroregionu Moravice.

Michael Rataj se starosty mikroregionu

Michael Rataj se starosty mikroregionu

Osu mikroregionu  tvoří romantická řeka Moravice s řadou meandrů v hlubokém skalnatém údolí. V roce 1994 zde byl vyhlášen Přírodní park Moravice - největší a nejhodnotnější chráněné území na Opavsku. Celá oblast mikroregionu Moravice patří k vyhledávaným cílům turistiky. Na příkré skále nedaleko Podhradí se tyčí zřícenina hradu Vikštejna.
Spolu se starostou Skřípova Radimem Čechem se setkání zúčastnili starosta Větřkovic Miroslav Černoch a starosta městyse Březová Jan Turovský. Jelikož členem mikroregionu Moravice je i Branka u Opavy, kde Michael Rataj starostuje, odehrávalo se setkání  přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
"Do Skřipova jsem přijel s cílem získat zpětnou vazbu od starostů obcí k nově zavedené nebo připravované legislativě", uvedl poslanec. Významnou část necelé dvě hodiny trvající debaty tudíž starostové strávili nad novelou zákona o obcích a s ní spojenou možností vzniku společenství obcí. Michael Rataj v této souvislosti zmínil nutnost prohlubování meziobecní spolupráce v rámci rozvoje spádového území a z toho plynoucí zvyšování efektivity hospodaření obcí s výhledem do budoucna, ať už jako zřizovatelů škol nebo garantů územního rozvoje a plánování.
Starostové se dále zamýšleli nad problémy, se kterými se setkávají na krajské úrovni, diskutovali také o zadržování vody v krajině, komplexních pozemkových úpravách, připravovaném převedení spádové nemocnice v Odrách na léčebnu dlouhodobě nemocných, o problematice nedostatku peněz ve školství a jeho dopadech na samosprávy a dalších tématech. "Řeč se pochopitelně stočila i na dění v Poslanecké sněmovně, vystupování opozice, nedostatečnou komunikaci vládních opatření pětikoalicí a další záležitosti", okomentoval setkání Michael Rataj, který na závěr setkání přislíbil, že se některými tématy bude v nejbližší době zabývat, a jménem hnutí Starostové a nezávislí.  Přislíbil rovněž starostům také pomoc v rámci budoucího působení zvolených zástupců hnutí ve vedení Moravskoslezského kraje.

Zdroj: https://www.michaelrataj.cz a https://www.mikroregion-moravice.cz