Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Seminář na téma Architektura ve veřejném prostoru a obchodní obslužnost venkova.

Seminář na téma Architektura ve veřejném prostoru a obchodní obslužnost venkova.

11. 5. 2023

Ve středu v dopoledních hodinách proběhl v zasedačce ostravských kanceláří seminář na téma Architektura ve veřejném prostoru a obchodní obslužnost venkova, který pořádala poslankyně Michaela Šebelová.

seminář

seminář

Její pozvání přijal také kolega poslanec za STAN Pardubický kraj Tomáš Dubský. Představil zajímavou prezentaci o možnostech zachování obslužnosti venkova a o veřejném prostoru.
Projekt samoobslužných prodejen FUBI  krátce představil Jiří Kozák, náš zastupitel z Kozmic.
Michaela Šebelová pak hosty převážně z řad starostů, místostarostů a zastupitelů menších obcí našeho kraje informovala o postupu architektonické soutěže, který zvolili u projektu nového centra Obec Kunčice pod Ondřejníkem.
Popsala akce jako debaty či Dny architektury, které pořádali a do nichž zapojovali veřejnost. Všechna tato setkání pak byla cenným informačním zdrojem a poznatky z nich byly důležitými pro zadání architektonické soutěže.

V závěrečném bloku představili své poskytované služby zaměstnanci Mobilní hospic Strom Života. Nebyla to veselá tečka, ale vzhledem k tomu, jak je téma smrti v naší společnosti tabuizované, je potřeba jej otevírat a šířit povědomí o možnostech mobilní paliativní péče.

Lucie Vyviálová, asistenka poslankyně