Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Rok v Moravskoslezském kraji

Rok v Moravskoslezském kraji

29. 12. 2023

Zdravím vás v posledním měsíci letošního roku, ten je již tradičně spojen s bilancováním a já se o to v rámci naší krajské organizace také pokusím. Letošní rok byl plný zajímavých akcí, milých setkání a také změn.

Michaela Šebelová, předsedkyně KV STAN MSK

Michaela Šebelová, předsedkyně KV STAN MSK

V únoru proběhl volební sněm, já byla zvolena do funkce předsedkyně, 1. místopředsedou byl zvolen Jiří Jureček a 2. místopředsedou Petr Rys. Členy sněm zvolil Andreu Lorkovou, Petra Letochu, Michaela Rataje a Davida Kulu. Zároveň jsme nově zavedli systém, že členy krajského výboru s aktivním hlasovacím právem jsou všichni předsedové oblastních organizací. Na všechna jednání zveme i předsedkyni mladých starostů v našem kraji.
Těmto lidem patří velký dík za to, že se naše oblastní organizace a mSTAN pravidelně setkávají, debatují a sdílí své
zkušenosti. V rámci svých časových možností jsem se snažila a budu se snažit i v příštím roce těchto setkání  účastnit.

Jsme s vámi v Moravskoslezském kraji
S kolegy poslanci navštěvujeme také naše členy, příznivce a starosty u nich v obcích. Michael Rataj se věnuje Opavsku a Bruntálsku, Petr Letocha Karvinsku a Ostravsku a já mám na starosti oblast Frýdecko-Místecka a Novojičínska, ale z pozice krajské předsedkyně se snažím pokrýt celý kraj.
V letošním roce jsme v kraji přivítali hned několik významných návštěv, ráda bych jmenovala 1. místopředsedkyni
sněmovny Věru Kovářovou a kolegyni poslankyni Janu Krutákovou. V lednu zavítal do Opavského Slezska tehdejší
ministr školství Vladimír Balaš. V červnu navštívil Ostravu první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.
A v červenci jsme měli možnost ukázat ministru průmyslu a obchodu Jozefovi Síkelovi, že průmysl v našem kraji nejsou jen doly a železárny.
Nezapomínám ani na práci v poslanecké kanceláři, ve které v průběhu roku proběhlo několik vzdělávacích seminářů nejen pro naše členy a příznivce, ale také pro starosty Moravskoslezského kraje.

Podpora ženv komunální politice
Osobním tématem pro mě letos byla podpora žen v komunální politice, i proto jsem během roku uspořádala mnohé akce a setkání pro všechny inspirativní ženy našeho kraje. V březnu jsme se sešly u příležitosti Mezinárodního dne žen v Ostravě, na podzim jsme uspořádaly ve spolupráci s Místní akční skupinou Frýdlantsko-Beskydy dvoudenní akci v Kunčicích pod Ondřejníkem se semináři i neformálním programem.

Krajské volby
Na podzim jsme intenzivně začali pracovat na blížících se krajských volbách. Krajský výbor rozhodl, že budeme kandidovat v koalici s uskupením okolo bývalého úspěšného hejtmana Ivo Vondráka. V této spolupráci vidíme velký smysl a věříme, že to společně zvládneme.

Příští rok ale nebude jen o volbách krajských. Naším cílem bude uspět nejen v nich, ale také v těch evropských a senátních.

Vesnice roku
Na závěr bych chtěla zmínit velký úspěch obce Hrádek v čele se starostou Robertem Borskim v soutěži Vesnice
roku. Gratulujeme!