Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Předseda hnutí debatoval v Ostravě

Předseda hnutí debatoval v Ostravě

24. 6. 2023

Ve čtvrtek navštívil Ostravu předseda hnutí STAN, první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.

Předseda hnutí debatoval v Ostravě

Předseda hnutí debatoval v Ostravě

Dopolední program strávil v doprovodu poslanců Michaely Šebelové a Petra Letochy ve Výškovicích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Setkali se zde s vedením fakulty včele s rektorem Vysoké školy báňské - TUO.
Hovořilo se hlavně o našem bezpečí a investicích do vědy a výzkumu, které k němu přispějí. „Pocit bezpečí je primární potřebou nás všech. Jsem rád, že se vláda rozhodla vyčlenit 2 % HDP na obranu. Důležité je posílit i náš výzkum a vývoj. Za Ministerstvo vnitra chceme novelizovat zákon o krizovém řízení. Příprava je nezbytná, musíme umět reagovat třeba na možnost blackoutu a mít k dispozici „checklisty“ pro různé typy krizí, jako jsou povodně, pandemie atd,“ uvedl na svém facebookovém profilu Vít Rakušan. Dále si prohlédli zajímavé, moderně vybavené laboratoře fakulty, kde si studenti například zkouší řešení nejrůznějších krizových situací.

Odpoledne navštívili v Dolní oblasti Vítkovic rekonstruovaný objekt výklopníku a mlýnice černého uhlí, který spravuje společnost Futureum, kde si prohlédli, jak zde fungovalo zpracování uhlí. Od šestnácté hodiny proběhla v sále objektu debata ministra pořádaná Institutem moderní politiky iSTAR, moderoval ji Jan Farský s názvem „Moderní služby státu pro regiony“ a „Evropa jsme my“.  Hovořilo se také o migraci, integraci a budoucích plánech ministerstva vnitra ve veřejné správě. Jan Farský i Vít Rakušan odpovídali na hojné dotazy z řad účastníků debaty. Na dotazy k České poště odpovídal její generální ředitel Miroslav Štěpán, který přijal pozvání ministra na debatu.

V podvečer pak proběhlo v poslaneckých kancelářích v Ostravě setkání s krajským výborem, kde proběhla diskuze na témata týkající se moravskoslezského regionu.

Děkujeme za hojnou účast na debatě a panu předsedovi hnutí za návštěvu.