Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Přednášky o kybernetické bezpečnosti v kraji

Přednášky o kybernetické bezpečnosti v kraji

3. 11. 2023

První listopadový den skončila série mých moravskoslezských přednášek o kybernetické bezpečnosti. Jsem vděčný za to, že se tímto zajímavým a aktuálním tématem mohu zabývat na půdě Poslanecké sněmovny, a to nejen jako předseda stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB.

Petr Letocha

Petr Letocha

Nabyté informace a zkušenosti pak rád předávám dále, třeba formou přednášek v regionu či osvětové kampaně na sociálních sítí. Díky všem, kteří mě na některé z přednášek podpořili svou účastí! Věřím, že se s ostatními setkám při jiné příležitosti.

V Poslanecké sněmovně se teď jako zpravodaj věnuji dvěma sněmovním tiskům – zákonu o munici a zákonu o zbraních a střelivu. Novela zákona o munici klade důraz na digitalizaci. Jeho nynější podoba zjednodušuje a modernizuje stávající právní úpravu a odstraňuje neúčelnou administrativu, čímž celkově snižuje administrativní zátěž držitelů munice i státních orgánů. Ruší se papírové doklady a důrazně se preferuje elektronická komunikace. Zákon o zbraních a střelivu je pro mnohé z Vás možná o něco zajímavější, protože upravuje legislativu okolo nakládání se zbraněmi v civilní sféře. Některými z navrhovaných změn je možnost manipulace se zbraněmi už pro patnáctileté, ale to pouze v případě, budou-li se připravovat na budoucí povolání. Občanům také ušetříme práci a náklady spojené s cestováním – odborné zkoušky způsobilosti bude možné vykonat na kterékoliv zapsané střelnici v České republice. Návrh zákona spěje k zajištění základního předpokladu bezpečného nakládání se zbraněmi v civilní sféře. Reguluje přístup ke zbraním a v případě účinnějších zbraní zajišťuje efektivní rámec pro posuzování způsobilosti.

Pokud byste se mnou rádi diskutovali ať už o právě projednávaných návrzích zákonů, kdyberbezpečnosti, nebo čemkoliv jiném, jsem Vám k dispozici na e-mailové adrese letochap@psp.cz a také v poslanecké kanceláři!

Petr Letocha, poslanec