Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Petr Letocha: Gigafactory v Dolní Lutyni vnímám jako obrovskou příležitost pro region

Petr Letocha: Gigafactory v Dolní Lutyni vnímám jako obrovskou příležitost pro region

30. 4. 2024

Poslední týdny médii a sociálními sítěmi rezonují různé názory na plánovanou stavbu tzv. „gigafactory“ v Dolní Lutyni. Zvláště v době postupného ukončování těžby uhlí a útlumu těžkého průmyslu tato investice nabízí obrovskou příležitost pro Moravskoslezský kraj i celé Česko. Projekt představuje investici ve výši stovek miliard korun a vytvoří až sedm tisíc pracovních míst, což výrazně posílí ekonomiku, zaměstnanost a pomůže zastavit odliv obyvatel.

Petr Letocha: Gigafactory v Dolní Lutyni vnímám jako obrovskou příležitost pro region

Petr Letocha: Gigafactory v Dolní Lutyni vnímám jako obrovskou příležitost pro region

Výstavba gigafactory ve Věřňovicích, které jsou součástí obce Dolní Lutyně na Karvinsku, vyvolává širokou škálu debat a názorů, což je podle mě zcela na místě. Jedná se totiž o strategický projekt celorepublikového významu s evropským přesahem a o takových projektech je vždy třeba vést odborné diskuze, ale také diskuze s občany a politiky na úrovni místních samospráv. Jednu podobnou diskuzi s občany jsem ve Věřňovicích po boku zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a státní organizace Czechinvest již absolvoval. Abych byl upřímný, tak musím přiznat, že naprostá většina občanů v sále byla proti. Stejně tak bych proti stavbě pravděpodobně vystupoval i já, pokud by mi měla vyrůst takříkajíc „na dvorku“. Je ale důležité si uvědomit jednu věc. V Moravskoslezském kraji a prakticky ani v celé České republice neexistuje další odpovídající místo, kde by bylo možné podobně velkou, ale také podobně důležitou investici realizovat. Přesně na toto bychom se nyní měli soustředit a přesně to je ten důvod, proč veřejně tento záměr podporuji a činím politické kroky, které by měly urychlit celý proces schvalování a následné výstavby a vést k dosažení shody se zainteresovanými subjekty, jako jsou samosprávy, spolky zabývající se ochranou přírody a občané.

Co by vlastně tato investice měla regionu a státu přinést? Jako hrdého karvinského rodáka mě velmi trápí odliv obyvatel. Gigafactory by měla vytvořit až 7 tisíc nových a kvalifikovaných pracovních míst. Zároveň můžeme také čekat rozvoj dodavatelských řetězců, které vytvoří další stovky až tisíce pracovních pozic v regionu. Investor navíc podniká v dynamicky se rozvíjejícím moderním odvětví s vysokou přidanou hodnotou, tudíž věřím, že se nemusíme bát zastarávání či předčasné nadbytečnosti. Bude zde fungovat také synergie s ostravskou VŠB-TUO a absolventi tak nebudou muset odcházet z regionu, aby našli uplatnění ve svém oboru. Také Moravskoslezský kraj je nakloněn tvorbě nových studijních oborů, které budou odpovídat současné studijní praxi. Rozumím starostem o negativní dopad stavby a výroby na životní prostředí, především když se blízko zamýšleného území nachází významná ptačí oblast. Investiční záměr však počítá s tím, že bude celá oblast ve spolupráci s odborníky důkladně prověřena. Už nyní se pracuje na celé řadě kompenzačních opatření, jejichž cílem je zmírnit jakékoliv externality.

Mým přáním a důvodem mé snahy, která začíná u setkávání s občany, členy municipalit a skrze informování a osvětu vede až k předkládání relevantních pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, je to, aby k nám investor skutečně přišel. Pokud bych nebyl opravdu přesvědčen o přínosu této investice, neměl bych jediný důvod vyvíjet maximální politické úsilí o její získání. Pokud máte ohledně gigafactory nějaké otázky, nebo byste mi chtěli sdělit svůj názor, napište mi prosím na e-mailovou adresu letochap@psp.cz, nebo mě kontaktujte na telefonním čísle +420 605 224. Rád se s vámi uvidím!

Autor: Petr Letocha