Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Obec Kobeřice zachránily před bleskovými povodněmi poldry

Obec Kobeřice zachránily před bleskovými povodněmi poldry

13. 7. 2020

Suchý poldr nebo také suchá ochranná nádrž či suchá retenční nádrž je vodní dílo sloužící protipovodňové ochraně. V rámci komplexních pozemkových úprav se o jejich výstavbu zasazuje i Státní pozemkový úřad.

Suchý poldr v Kobeřicích

Suchý poldr v Kobeřicích

Před nějakou dobou vznikly dva nové v obci Kobeřice. Obyvatelé obce tak mohli v posledních deštivých dnech sledovat, jak se místo plnícího koryta potoka plní nově vybudované podry, které mají obec chránit před povodněmi a zatopenými domy. 

Ač jde o vodní dílo, je označení suchý u poldru namístě. Po většinu času v něm totiž žádná voda není. Tou se naplní až v momentě, kdy hrozí, že se vylije z břehů přilehlý vodní tok. Poldr tak může i zcela zabránit povodni. Voda se v něm dočasně nahromadí a zpomalí se její odtok. 

Hlavní výhodou poldrů je výrazné zpomalení tekoucí vody do obce. Projevuje se to zejména při přívalových deštích a bleskových povodních, kdy poldr zachytí vodu s bahnem a propouští jen malé množství vody. V Kobeřicích konkrétně množství vody, která proteče trubkou o průměru 200 mm. Přívalová vlna se tzv. transformuje na malý průtok, který potom nezatěžuje potok v obci, díky čemu nedošlo k jeho vylití z břehů. To vše je nadimenzováno tak, aby poldry zvládly tzv. 100letou vodu. V Kobeřicích máme dva nové poldry a oba zachránili domácnosti pod nimi od přívalů vody a bahna z polí a tím zabránily velkým majetkovým škodám, “ vysvětlil starosta obce Lukáš Kubný. 

Nyní jsou poldry naplněny vodou, zabránily větším škodám a zachránily domy v obci před vodou a bahnem.  Podle slov starosty by ale obec potřebovala pro ochranu před dalšími přívaly vody další čtyři poldry. 

Suchým poldrem proti vodě. 

Autor: L Honusek 2