Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Obec Hrádek je vesnicí roku

Obec Hrádek je vesnicí roku

25. 7. 2023

V sobotu 22. července se v Hrádku konalo slavnostní předávání cen krajského kola soutěže Vesnice roku.

starosta Robert Borski převzal ocenění Vesnice roku

starosta Robert Borski převzal ocenění Vesnice roku

Soutěž vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství České republiky, Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Svaz měst a obcí ČR.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995 a do letošního sedmadvacátého ročníku se přihlásilo celkem 175 obcí naší republiky. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Nejvyšší ocenění - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole - získala obec Hrádek v čele se starostou  Robertem Borskim, která se nejlépe a nejvyváženěji prezentovala ve všech posuzovaných oblastech.

Komise sledovala například úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu, koncepční dokumenty a podobně.

V Hrádku tento úspěch náležitě oslavili, jsme rádi, že mezi gratulanty nechyběli ani naši členové a příznivci a zástupci mSTAN.

Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2023“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Držme Hrádku pěsti.

 

Autor: L Honusek 2