Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Obec a škola - příklad dobré praxe

Obec a škola - příklad dobré praxe

11. 5. 2021

Ve středu 27. dubna 2021 uspořádalo pražské Vzdělávací centrum TEREZA seminář pro zástupce obcí, místních akčních skupin a škol s názvem „Nastartujte komunikaci a spolupráci mezi školou a obcí“, do kterého byla vybrána obec Janovice a její škola jako příklad dobré praxe.

příklad dobré praxe - obec Janovice

příklad dobré praxe - obec Janovice

"Jedním z jejich výukových seminářů je právě program „Nastartujte komunikaci a spolupráci mezi školou a obcí“, který má za cíl zlepšit spolupráci mezi zřizovatelem (obcí) a školou. Kromě teoretických poznatků a přednášky o metodách komunikace, byla součásti také ukázka dobré praxe, pro kterou byla vybrána právě naše škola a obec", řekl radní obce Lukáš Plánička.

Vzhledem ke stále trvajícím protiepidemickým opatřením proběhl tento seminář v online prostředí prostřednictvím videokonference. Za janovickou školu se semináře účastnil ředitel Mgr. Ivo Tošenovjan a za obec radní Lukáš Plánička. V rámci čtyřhodinového semináře byly prezentovány úspěchy školy, forma spolupráce školy s obcí, spolky a občany.

"Velmi si vážíme toho, že jsme byli pro tento seminář vybráni, mohli se jej takto zúčastnit a podělit se o své dosavadní zkušenosti a poznatky v rámci spolupráce obce a školy", uzavírá radní Lukáš Plánička.