Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Obchvat Bruntálu je konečně na dohled

Obchvat Bruntálu je konečně na dohled

30. 10. 2019

Východní obchvat Bruntálu má odlehčit dopravní situaci ve městě a zmírnit dopady negativních vlivů plynoucích z nadměrného provozu na zdejší obyvatele.

vizualizace části obchvatu

vizualizace části obchvatu

"Věřím, že se konečně přibližujeme k realizaci stavby,“ uvedl starosta Ing. Petr Rys a dodává "zásadní bylo vydání územního rozhodnutí. Teď mohou práce postupovat podle harmonogramu".
Východní obchvat má odvést z centra města především provoz ve směrech Olomouc - Krnov. Jeho začátek naváže na komunikaci jižně od města v místě před stávající čerpací stanicí, bude pokračovat na severovýchod, kde prostřednictvím několika přemostění překročí železniční trať, čističku odpadních vod a protne údolí Černého potoka. Trasa silnice pak pokračuje na sever přes železniční trať ke stávajícímu obchvatu Oborné, kde se připojí.

Územní rozhodnutí nabylo právní moci na sklonku loňského roku, následně pak byla vypsána zakázka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Po vybráni zhotovitele byly v červnu zahájeny práce na dokumentaci. Na příští rok je pak naplánován výkup pozemků.

zdroj: mubruntal.cz, youtube, rsd.cz