Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Občané Frýdlantu se budou moci ještě více zapojit do zlepšování kvality života ve městě

Občané Frýdlantu se budou moci ještě více zapojit do zlepšování kvality života ve městě

31. 10. 2021

Město Frýdlant nad Ostravicí je dalším městem v Moravskoslezském kraji, které vyhlásilo 1. ročník výzvy participativního rozpočtu.

Centrum města Frýdlant nad Ostravicí

Centrum města Frýdlant nad Ostravicí

1.ročník byl pojmenován „Projekty občanů pro Frýdlant nad Ostravicí 2022“.
"Hlavním cílem participativního rozpočtu pro rok 2022  je dát zejména obyvatelům našeho města možnost, aby se sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení kvality života ve městě", uvedla starostka Helena Pešatová. . "Naším cílem  je konstruktivní a efektivní komunikace s veřejností. Máme zájem naslouchat občanům našeho města, znát jejich nápady a snažit se je pak realizovat", dodává starostka.
Občané mohou své projekty předkládat do 20. prosince 2021. Po podání návrhů bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti návrhů, následně konzultace s předkladateli projektů týkající se postupu při případné realizaci projektů a hodnocení návrhů jednotlivými odbory MěÚ.
V případě, že bude projekt posouzen jako realizovatelný a postoupí dále, bude jej předkladatel prezentovat na veřejném projednání komise města, kde budou mít členové komise prostor dát předkladatelům doplňující otázky k jejich projektům. Prostřednictvím hlasování členové komise rozhodnou, které projekty postoupí do veřejného hlasování.
Veřejné hlasování o finálních projektech bude následně probíhat na jaře roku 2022.  Realizace projektů, které budou mít nejvíce hlasů, bude schválena radou města.

zdroj: webové stránky města