Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Občané Bruntálu jsou s vedením města spokojeni

Občané Bruntálu jsou s vedením města spokojeni

23. 2. 2018

Dotazníkové šetření jako součást přípravy nového "Strategického plánu rozvoje města Bruntálu" se uskutečnilo v posledních měsících loňského roku.

Náměstí Míru v Bruntále

Náměstí Míru v Bruntále

Šetření probíhalo v součinnosti města se zpracovatelem strategie, společností KPMG. Do šetření se dobrovolně zapojilo necelá tisícovka obyvatel, což představuje pět procent všech obyvatel města.

Z výsledků mimo jiné vyplývá, že tři čtvrtiny respondentů považují Bruntál za příjemné místo pro život a více než tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že vedení města aktivně usiluje o rozvoj města. Kladně pro vedení města vyznělo taky hodnocení komunikace radnice s obyvateli, celkový stav města a úroveň technické infrastruktury.Spokojenost panuje rovněž s úrovní mateřských, základních i středních školami a dále s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Lidé pak také vyjádřili spokojenost například se sítí prodejen.

Naopak nespokojenost je s dostupností lékařské péče, s volnočasovými aktivitami pro seniory a stavem sportovní infrastruktury. Bohužel tak jako na mnoha místech našeho kraje byla jako nejvíce problémová hodnocena oblast „odlivu obyvatel a migrace“, druhá nejhůře hodnocená oblast je zdravotnictví a na třetím nezaměstnanost.

Zdroj: webové stránky města Bruntál www.mubruntal.cz

 

Autor: Ladislav Honusek