Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Neformální vzdělávání: cesta k osobnímu rozvoji a společenské odpovědnosti

Neformální vzdělávání: cesta k osobnímu rozvoji a společenské odpovědnosti

19. 9. 2023

DofE - Duke of Edinburgh's International Award je dnes již celosvětově rozšířený program neformálního vzdělávání. U zrodu tohoto mezinárodně uznávaného projektu stála britská královská rodina, která nad ním dodnes drží patronát. DofE podporuje rozvoj mladých lidí v oblastech dobrovolnictví, pohybu, rozvoje dovedností a expedic. Jaký je význam neformálního vzdělávání pro současnou společnost a proč se o něj zajímá Senát PČR?

DofE - setkání s princem

DofE - setkání s princem

Neformální vzdělávání se stává čím dál tím více důležitou součástí osobního a profesního rozvoje mladých lidí. Právě zkušenosti a dovednosti získané mimo školní lavice jim umožňují přizpůsobit se výzvám, které vyplývají ze života v dnešním velmi rychle měnícím se světě.  Nabízí totiž možnost získat nejen znalosti, ale hlavně rozvíjí dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou potřebné pro úspěšné, šťastné a společensky aktivní žití.

Pravděpodobně i s těmito myšlenkami založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 1956 program neformálního vzdělávání DofE (Duke of Edinburgh's International Award), který se postupně rozšířil do více než 130 zemí světa a každý rok se ho účastní přes 1,3 milionu mladých lidí. Dnes už o DofE hovoříme jako o prestižním mezinárodně uznávaném projektu.

V Česku program funguje od roku 1995. Do programu se v ČR zapojilo více než 320 škol a dalších institucí, z toho 40 u nás, v Moravskoslezském kraji. Celkově se mu v Česku věnuje přes 7000 mladých lidí.
A jak DofE funguje v praxi? Do programu se mohou zapojit všichni od 13 do 24 let bez ohledu na studijní výsledky, sociální zázemí či fyzickou kondici. V principu jde o pravidelné plnění aktivit ve 4 oblastech – dobrovolnictví, pohyb, dovednosti a expedice. Účastníci si volí aktivity, které je zajímají a plní je podle stanovených kritérií. Tím si rozvíjejí svůj potenciál, zvyšují sebevědomí, učí se spolupracovat s ostatními, překonávat překážky a dosahovat stanovených cílů. Postupně tak získávají sebedůvěru, učí se empatii, komunikaci, spolupráci, zodpovědnosti a vytrvalosti. V neposlední řadě se díky programu učí aktivně trávit svůj volný čas a pracovat na sobě. Všechny tyto přenositelné soft skills jistě ocení v budoucím životě.
Plnění probíhá ve třech úrovních, které se liší náročností a délkou plnění. Kompletní splnění úrovní (bronzová – 6 měsíců, stříbrná – 12 měsíců, zlatá – 18 měsíců) pak vede k získání mezinárodního certifikátu, který je uznávaný i některými zaměstnavateli či vysokými školami.
Program DofE má kromě přínosu pro jednotlivce bezpochyby také přínos společenský. Mladí lidé prostřednictvím dobrovolnických aktivit pomáhají potřebným, chrání životní prostředí nebo podporují kulturu. Přispívají také k mezigeneračnímu porozumění a lepší budoucnosti pro všechny.
Tento význam neformálního vzdělávání si uvědomuje i Senát Parlamentu ČR, který program DofE již dlouhodobě podporuje a pravidelně pořádá slavnostní ceremonie pro jeho absolventy. Senátoři tak vyjadřují mladým lidem podporu v jejich úsilí a motivují je k dalšímu osobnímu i společenskému rozvoji.
Jako senátorka pro Frýdecko-Místecko se i já snažím v našem regionu rozšiřovat o tomto skvělém projektu povědomí mezi školami i veřejností. Za účelem zapojení dalších škol do této jedinečné příležitosti pořádám s koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj Mgr. Veronikou Ormaniecovou pravidelné prezentace DofE. I dle nadšených ohlasů u absolventů programu, se kterými jsem měla možnost se setkat, jsem přesvědčena, že stojí za to, se do tohoto programu zapojit.

"Program DofE je pro senátory důležitým tématem. Oceňujeme úsilí a úspěchy mladých lidí, kteří se do programu zapojují a rozvíjejí tak nejen svůj vlastní potenciál, ale i celou naší společnost." 

RNDr. Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko