Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Národní park? Až se obce a úřady shodnou, vzkazuje ministerstvo

Národní park? Až se obce a úřady shodnou, vzkazuje ministerstvo

20. 5. 2013

Když začaly debaty o možném vzniku Národního parku Jeseníky, rozdělilo to lidi a úřady v horách i okolí. A spory trvají. Jestli neskončí, park nebude, říká ministerstvo. O vyhlášení parku ale stojí.
Národní park? Až se obce a úřady shodnou, vzkazuje ministerstvo

Národní park? Až se obce a úřady shodnou, vzkazuje ministerstvo

Zatímco před pár lety se kvůli vzniku Národního parku Jeseníky(NPJ) tisíce lidí podepisovaly pod petici a mezi příznivci a odpůrci plály emoce, teď je někdejší šrumec, zdá se, ten tam.

A sympatizanti i kritici možného parku tak trochu paradoxně na dnešní situaci nahlížejí podobně – pozitivně.

Tak třeba Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, která vznik NPJ prosazuje, říká: „Na záměru vyhlášení Národního parku Jeseníky se dál pracuje. Ministerstvo životního prostředí ale řeší řadu jiných věcí a Jeseníky jsou v pořadníku. Už loni v říjnu na zasedání, jehož se účastnili i starostové a poslanci, zástupci ministerstva uvedli, že prioritou číslo jedna je teď schválit zákon o Národním parku Šumava, prioritou číslo dvě vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Jeseníky jsou prioritou číslo tři.“

A jeden z kritiků, starosta Malé Morávky Ondřej Holub, zase zmiňuje: „Jsme v podstatě rádi, že přípravy se zpomalily. Naše obec je od počátku proti vzniku, přijali jsme k té věci i usnesení zastupitelstva. Stejně tak dál platí i záporné stanovisko Sdružení obcí Rýmařovska.“

Park by mohl zahrnout asi čtvrtinu rozlohy současné CHKO Jeseníky, tedy území o rozloze maximálně 180 kilometrů čtverečních. Obsáhl by nejvzácnější, neobydlené oblasti hor, jako je Praděd, ŠerákKeprník, Velká kotlina či třeba Petrovy kameny, jediné místo na světě, kde se mimo jiné vyskytují i dva unikátní rostlinné druhy: lipnice jesenická a zvonek jesenický.

Jak přitom míní zastánci vzniku NPJ, z možného parku by profitovaly obce, které by díky němu zažily ekonomický rozvoj včetně zvýšení zaměstnanosti. „Celému regionu může národní park jen prospět,“ myslí si Ondřej Bačík.

Třeba někteří starostové ale mají odlišný názor. „Mezi naše největší obavy patří změna hospodáře v lesích, jímž by se stala Správa národního parku, a s tímto spjaté riziko rozšíření kůrovce,“ říká Ondřej Holub.

Proti parku je například i starosta Břidličné Bohumír Kamenec, ač – jak připomíná – jeho města se případný vznik NPJ netýká. „Budeme ale držet basu s ostatními obcemi, které jsou proti parku,“ říká starosta města, které je členem Sdružení obcí Rýmařovska. Pro park je naopak třeba Správa CHKO Jeseníky.

„V každém případě podporujeme vznik NPJ. Pro vyhlášení parku je nicméně zásadní, aby se na jeho vzniku shodly samosprávy a organizace působící v Jeseníkách. A to se v tuto chvíli neděje,“ připomíná vedoucí Správy CHKO Jeseníky Michaela Pruknerová.

Podobně hovoří i mluvčí ministerstva životního prostředí Marta Machková: „Zájem na zřízení Národního parku Jeseníky máme. Je ovšem nutné si uvědomit, že jedním z důležitých kritérií pro jeho možný vznik je shoda se zástupci samospráv. A té jsme zatím v tomto případě jak na obecní, tak ani na krajské úrovni nedosáhli.“

 

FAKTA Pro a proti Národnímu parku Jeseníky

* Národní park by vzácným oblastem hor zajistil účinnější ochranu než dnes. Prakticky nijak by neomezil současné možnosti pohybu turistů. A regionu by umožnil zlepšit ekonomickou situaci. To soudí příznivci.

* Odpůrci se naopak bojí rozšíření kůrovce, změny způsobu hospodaření v lesích či třeba úbytku pracovních míst například v dřevařství.

„Mezi naše největší obavy patří změna hospodáře v lesích, jímž by se stala Správa národního parku, a s tímto spjaté riziko rozšíření kůrovce.“

Autor: Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj