Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Michael Rataj navštívil Bruntálsko

Michael Rataj navštívil Bruntálsko

10. 2. 2023

V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko.

Poslanec M. Rataj s místostarostou Bruntálu P.Rysem.

Poslanec M. Rataj s místostarostou Bruntálu P.Rysem.

Jeho první kroky vedly za starostou Břidličné Miroslavem Kladníčkou. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.

Diskuse se točila i kolem problematiky vylidňování strukturálně postižených regionů. V rámci Moravskoslezského kraje patří Bruntálsko k nejpostiženějším. Potýká se se sociálně – ekonomickými problémy a s vysokou zátěží pro veřejné rozpočty v rámci snahy pomocí státu se sanací těchto problémů. Město Břidličná spolupracuje s místními podniky, zejména s firmou Al Invest, aby obyvatelstvo nepřišlo o pracovní příležitosti a společně postupovali i v řešení nejpalčivějších problémů města, například chátrající sportovní haly. Dnes v bývalých Kovohutích Břidličná pracuje na 350 místních obyvatel z celkem 750 zaměstnanců firmy.

Starosta města dále v rozhovoru s poslancem Ratajem apeloval na navyšování dotačních titulů, které plynou do strukturálně postižených regionů, aby mohly samosprávy zlepšovat podmínky pro život obyvatel a zabránit tak jejich migraci do hospodářsky silnějších regionů.

Druhou zastávkou byla návštěva malebné lázeňské obce Karlova Studánka, která patří mezi turisticky nejnavštěvovanější destinace Jeseníků. Dlouholetá starostka obce Radka Chudová, která v říjnu začala své čtvrté volební období, dlouhodobě řeší velmi palčivý problém, a to převod pozemků ve vlastnictví státního podniku Horské lázně do vlastnictví obce. Dlouholeté soudní spory o pozemky pod místními komunikacemi a chodníky znemožňují obhospodařování a údržbu těchto pozemků a rozvoj obce. Stejný problém se promítá i do nedostatku parkovacích míst v obci.

Závěr pracovní cesty patřil schůzce s místostarostou města Bruntál Petrem Rysem (STAN). Tématem rozhovoru byla opět problematika vysidlování regionu a řešení sociálně – ekonomických problémů spojených s vysokou nezaměstnaností. Těmito tématy se zabývá mimo jiné výbor pro sociální politiku, jehož členem poslanec Michael Rataj je. Témata a postřehy z terénu poslanec Rataj považuje za důležité otevírat a diskutovat na půdě výboru a na plénu dolní komory Parlamentu České republiky.

Autor: L Honusek 2