Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Michael Rataj: Investiční pobídky a urychlení výstavby strategických investičních staveb pomohou znevýhodněným regionům

Michael Rataj: Investiční pobídky a urychlení výstavby strategických investičních staveb pomohou znevýhodněným regionům

31. 10. 2023

V posledních měsících bylo na plénu Poslanecké sněmovny jednáno o dvou novelách zákonů. První je novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Druhou je pak novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, známější jako liniový zákon. K oběma novelám podal náš poslanec Michael Rataj s podporou dalších koaličních poslanců celkem pět pozměňujících návrhů, od kterých si slibuje, že pomohou ke zlepšení ekonomické situace zejména ve strukturálně postižených regionech. Třetí čtení obou novel zákonů je na pořadu právě probíhající 78. schůze Poslanecké sněmovny. Výsledek této jeho iniciativy by tak měl být znám v horizontu několika týdnů.

Michael Rataj: Investiční pobídky a urychlení výstavby strategických investičních staveb pomohou znevýhodněným regionům

Michael Rataj: Investiční pobídky a urychlení výstavby strategických investičních staveb pomohou znevýhodněným regionům

K oběma novelám podal náš poslanec Michael Rataj s podporou dalších koaličních poslanců celkem pět pozměňujících návrhů, od kterých si slibuje, že pomohou ke zlepšení ekonomické situace zejména ve strukturálně postižených regionech. Zatímco novela zákona o investičních pobídkách byla včetně předložených pozměňovacích návrhů v pátek 27. října schválena a bude postoupena Senátu, třetí čtení novely linového zákona přijde na pořad jednání Sněmovny nejdříve 3. listopadu. Výsledek této jeho iniciativy by tak měl být znám v horizontu několika týdnů. Investiční pobídky jsou veřejnou podporou, jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost České republiky v oblasti průmyslu a obchodu. V roce 2019 byla do zákona vnesena povinnost schvalovat každou investiční pobídku vládou, což v praxi způsobilo problémy, a kromě jiného učinilo celý proces velmi časově náročný. Aktuálně schválené změny vracejí proces posuzování žádostí na úroveň resortního projednávání. Novela zákona si klade za cíl zajistit, že celý proces získání pobídky bude kratší, jednodušší a celý systém efektivnější.

Michael Rataj k návrhu novely podal dva pozměňovací návrhy. „První z nich vložil do návrhu novely přechodné ustanovení, které zajistí, že se nová pravidla budou aplikovat i na ty žádosti, které již byly podány. Ani tyto projekty tak nebude potřeba projednat ve vládě ČR,“ říká k návrhu Michael Rataj.

Druhý pozměňovací návrh zavádí možnost poskytovat tzv. jednotlivé neboli ad hoc podpory. „Tyto podpory budou již dle svého názvu cílené a umožní České republice konkurovat na poli získávání těch nejvíce klíčových strategických investic formou nabídek na míru,“ upřesňuje předkladatel návrhu. V důsledku pak tato změna může během následujících let pomoci udržet pozici České republiky v globálních výrobních, vývojových a dodavatelských řetězcích. Konkrétně tento PN umožní vládě ČR poskytnout strategickou investiční pobídku 546 milionů Kč rožnovskému závodu americké firmy ON SEMI, který chce začít vyrábět polovodiče na bázi karbidu křemíku s odbytem v celé Evropě i dále ve světě.

Další tři pozměňovací návrhy pak poslanec Rataj po úspěšném vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu předložil  k projednávané novele liniového zákona. První pozměňovací návrh byl schválen hospodářským výborem po prvním čtení. Rozšiřuje Přílohu č. 1 zákona o silniční úseky na I/11, I/45, I/46, I/56, I/58, I/67, I/73, dále pak o stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (doplněno o ohraničení železniční stanicí Opava-východ): železniční trať Studénka – Veřovice, železniční trať Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí, železniční trať Mošnov – Sedlnice a železniční trať Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – Frýdlant – hranice PL. Doplněním výše uvedených staveb do Přílohy č. 1 dojde k možnosti uplatnění institutu mezitímního rozhodnutí pro konkrétní stavby, které se nacházejí v pokročilém stupni přípravy, jejich dopravní a stavebně-technické řešení bylo odborně ověřeno a akceptováno, zaneseno do územně-plánovací dokumentace a v průběhu příštích let tak lze reálně očekávat zahájení povolovacího procesu a také vlastní realizaci. K pozměňovacímu návrhu poslance Rataje se připodepsali i další poslanci z Moravskoslezského kraje napříč politickým spektrem.

Cílem mnohem ambicióznějších zbývajících dvou pozměňovacích návrhů je rozšíření Přílohy č. 3 liniového zákona, která obsahuje lokality, v nichž je možné realizovat strategické investiční stavby ve zrychleném režimu. Tyto návrhy upravují původní pozměňovací návrh poslance Jiřího Hájka (a dalších), který hospodářský výbor schválil již po 1. čtení.

První varianta návrhu vyjmenovává osm konkrétních lokalit. Kromě lokality Líně v Plzeňském kraji, obsažené v původním schváleném pozměňovacím návrhu, obsahuje pozměňovací návrh poslance Rataje sedm lokalit ze tří strukturálně postižených krajů, mimo jiné i Podnikatelský park Bruntál, Lazy a svatou Barboru u Karviné v kraji Moravskoslezském. Druhá varianta pak dává ještě větší možnosti, jelikož za tyto strategické lokality označuje celé tři kraje: Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Hospodářský výbor ve čtvrtek 19. října vyjádřil souhlasné
stanovisko k variantě konkrétních lokalit (verze D1).

Urychlení výstavby v těchto územích je ve veřejném zájmu s dopadem na celou Českou republiku. Je to nezbytný krok k zajištění její konkurenceschopnosti v oblasti průmyslu a obchodu. „Hovoříme tedy o tom, že v případě jmenovaných lokalit, případně tří strukturálně postižených krajů, se významně urychlí povolovací řízení, ze čtyř, pěti let na jeden rok, což může podnítit zájem sem směřovat strategické investiční projekty. Předpokládám,
že se tyto tři kraje, nebo minimálně oněch sedm vytipovaných lokalit dostane do popředí zájmu investorů. V důsledku synergického efektu obou novelizovaných zákonů mohou zde být vybudovány cirkulární podnikatelské a technologické parky o rozloze nejméně 45 ha, které nabídnou nová pracovní místa s vyšší průměrnou mzdou. Strukturálně postižené regiony tak dostanou mnohem větší šanci stát se atraktivnějšími pro život ekonomicky aktivního obyvatelstva, které odtud v posledních desetiletích permanentně odchází za prací do jiných regionů.“

Autor: Michael Rataj