Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Loňský rok očima Michaely Šebelové

Loňský rok očima Michaely Šebelové

9. 1. 2023

Závěr roku bývá časem bilancování. I já se ještě v tomto článku ohlédnu za rokem 2022, mým prvním rokem v roli poslankyně Parlamentu České republiky.

Loňský rok očima Michaely Šebelové

Loňský rok očima Michaely Šebelové

Křest ohněm při pandemickém zákoně

Po mém zvolení nebylo moc času se rozkoukávat. Byla jsem totiž garantkou pandemického zákona. Během projednávání jsme zažívali spoustu obstrukcí jak uvnitř sněmovny, tak před samotnou budovou. Opozice nás při schvalování podezřívala, že budeme zneužívat pravomoci, které zákon umožňoval. Díky zákonu jsme byli připraveni, nemuseli jsme jej ale použít. Nic jsme nezneužili a nikomu se nic nestalo. Při projednávání zákona jsme ztratili mnoho energie. Byl to tak jeden z prvních, zdaleka ne však posledních, sněmovních maratonů.

Specifika regionu

S kolegy z Moravskoslezského kraje jsme si region rozdělili na tři části, já mám na starost Frýdecko-Místecko a Novojičínsko. Během roku jsem proto navštívila několik obcí v těchto oblastech, se starosty jsme probírali problémy, se kterými se potýkají, ale také sdíleli dobrou praxi při spravování obce.

Práce v regionu tím však zdaleka nebyla vyčerpaná, zúčastnila jsem se také pracovního jednání týkajícího se negativních vlivů frekventované komunikace v okolních obcích. No a v neposlední řadě jsem společně s ostatními obcemi z Frenštátska projednávala řešení dlouholetého problému těžby uhlí na Dole Frenštát. Ložisko černého uhlí zde bylo vždy jen v záloze a k těžbě ještě nedošlo a snad to tak zůstane i nadále.

V lednu uplynul rok od slavnostního otevření naší společné regionální poslanecké kanceláře v Ostravě. Za rok jejího fungování se zde konal nespočet individuálních schůzek s občany, mnoho schůzí krajského výboru a oblastních organizací. V listopadu zde proběhl také seminář pro nově zvolené zastupitele a v podobných akcích bychom rádi pokračovali i v roce letošním, program se již připravuje. Po skvělé zkušenosti s vánočním večírkem plánujeme také pravidelné větší letní a zimní akce pro všechny členy a další aktivity budou jistě přibývat. Naším cílem je, aby kancelář žila a pořád se v ní něco dělo. 

Zaměření na zdravotnictví

Jako členka zdravotnického výboru jsem pak postupně měla jako garantka na starost další tisky týkající se zdravotnictví, a to například zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro. V současnosti jsem zpravodajkou tisku týkajícího se novely zk. o ochraně veřejného zdraví, která má za cíl zvýšit bezpečnost dodávané pitné vody.

Jsem také předsedkyní Podvýboru pro oblast specializačního a profesního vzdělávání, vědu a výzkum, kde se zaměřujeme na vzdělávání jednotlivých lékařských profesí tak, abychom našli co nejlepší cestu pro zachování vysoké kvality zdravotnictví a šli s dobou.

Klíčové téma  - podpora pohybu

Také jsem předložila pozměňovací návrh k novele zk. o národní sportovní agentuře, který navrhuje efektivnější řešení plánů podpory sportu pro školy. Celkově je podpora pohybu a zdravého životního stylu tématem, které mne jako fyzioterapeutku velmi zajímá. Této problematice jsem se mohla věnovat na mnoha konferencích pořádaných např. Českou komorou fitness nebo Českou společností tělovýchovného lékařství. A jsem ráda, že i ve Sněmovně se tomuto tématu věnuje pozornost, v listopadu jsem se účastnila kulatého stolu týkajícího se právě role pohybu z hlediska prevence zdraví.

Práce pro hnutí STAN

Když se v létě chystal mimořádný stranický sněm společně s volbami nového vedení strany, rozhodla jsem se také kandidovat do předsednictva. Byla jsem úspěšná a stala jsem se místopředsedkyní hnutí. Na starost mám koordinaci resortních programových rad a spolupráci s mSTAN. Je skvělé, že mSTAN funguje, je to naše naděje do budoucnosti. Je dobré mít na paměti, že si potřebujeme navzájem vlévat energii (zkušenosti, pohled na věc a další...) do žil.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši přízeň, podporu a mnohým také za výbornou spolupráci.

Michaela Šebelová, poslankyně a místopředsedkyně hnutí