Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Lex Ukrajina II

Lex Ukrajina II

16. 6. 2022

Práci ve výborech považuji za páteř fungování poslanecké sněmovny. Jako člen výboru pro bezpečnost mám možnost zabývat se stěžejními tématy, jejichž zdárné řešení zajišťuje plynulý a bezproblémový chod našeho státu.

Petr Letocha

Petr Letocha

Tuto odpovědnost osobně vnímám velmi silně a uvědomuji si, že i má rozhodnutí vedou k reálným změnám. Jedním z hlavních témat, která jsme v poslední době na výboru řešili, byla uprchlická krize související s invazí Ruska na Ukrajinu a s tím spojený tzv. „lex Ukrajina II“.

Smyslem tohoto návrhu bylo přijmout balíček konkrétních opatření, která povedou k zefektivnění integrace uprchlíků na našem území.
Jeden příklad za všechny – zkrácení doby, po kterou za uprchlíky, konkrétně tedy cizince s dočasnou ochranou, platí zdravotní pojištění stát. Původním návrhem bylo zkrácení na 180 dnů, ale i tato lhůta připadala některým opozičním poslancům jako příliš štědrá. Na plénu Sněmovny jsem je proto upozornil, že i nezaměstnaní Češi, kteří netrpí traumatem spojeným s nuceným opuštěním své země a umí úřední jazyk, mají delší nárok na to být státním pojištěncem. Přeji si, aby opozice předkládala relevantní návrhy k řešení této situace. Zvlášť pak ti poslanci, kteří jsou zároveň členy výboru pro bezpečnost a měli by reflektovat jeho (a tím pádem i naši a svou) práci a výstupy. Věřím, že naše pomoc uprchlíkům je už nyní efektivní a pracujeme na odstraňování jakýchkoliv nedostatků. Troufám si říci, že i v této bezprecedentní situaci postupujeme smysluplně. Správně pojatá integrace je klíčová a to se nám daří.

Petr Letocha, poslanec a zastupitel města Karviná