Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Krajský sněm volil nové vedení

Krajský sněm volil nové vedení

27. 2. 2018

V pondělí 26.února se ve Velké Polomi sešli členové a registrovaní příznivci krajské organizace hnutí, aby na krajském sněmu doplnili na uvolněná místa ve vedení kraje.

Krajský sněm volil nové vedení

Krajský sněm volil nové vedení

Krajský sněm moravskoslezské organizace hnutí zahájil krajský tajemník, který přivítal přítomné delegáty a rovněž i předsedu hnutí Petra Gazdíka a ředitelku hlavní kanceláře Lucií Krejčovou.

Po schválení programu a jednotlivých komisí se slova ujal předseda hnutí Petr Gazdík, který poděkoval odstoupivši předsedkyni Ludmile Bubeníkové, ale i všem v kraji, kteří přispěli k výsledku ve volbách. Zdůraznil, že ač to tak na první pohled nevypadá, jsou hlasy získané v našem kraji pro celé hnutí ve volbách důležité a potřebné. V další části svého vystoupení okomentoval dění na politické scéně a následně odpovídal na dotazy přítomných.

Dalším bodem jednání sněmu byly otázky komunální politiky a postupu příprav podzimních voleb v jednotlivých obcích a městech v našem kraji.

Po zprávě o činnosti krajské organizace a jejího výboru za rok 2017 přednesené tajemníkem Ladislavem Honuskem poděkoval tajemník spolu s členem výboru Janem Lipnerem bývalé předsedkyni za její práci pro krajskou organizaci a před přítomné předstoupil předseda volební komise Petr Rys, aby zahájil volbu na uvolněná místa v krajském výboru.

Novým předsedou krajského výboru byl zvolen Jan Lipner, starosta Horní Suché a jako místopředseda Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic. Na další dvě místa v krajském výboru pak bylo ze strany přítomných nominováno sedm kandidátů, ze kterých byli přítomnimi ve dvoukolové volbě zvolen Martin Víteček, náměstek primátora Opavy a Šárka Kapková, starostka Rychvaldu.

Závěrečné slovo pak měl nově zvolený předseda, který poděkoval za projevenou důvěru a vyzval přítomné k maximální aktivitě v nadcházejících komunálních volbách.

Autor: Ladislav Honusek