Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Jak získat další možnosti bydlení v obci

Jak získat další možnosti bydlení v obci

27. 3. 2022

Model, který byl použit ve třetí výzvě kotlíkových dotací a jenž do výměny kotlů zapojil i municipality, je velmi zajímavý a stálo by za to jej využít (a rozvinout) i v jiných oblastech.

Michael Rataj, poslanec a starosta obce Branka u Opavy

Michael Rataj, poslanec a starosta obce Branka u Opavy

Například v oblasti bydlení. Je známým faktem, že v České republice chybějí byty a bytová výstavba neodpovídá poptávce. Přitom však – alespoň u nás ve Slezsku tomu tak je – se v obcích hojně vyskytují dvougenerační rodinné domy, které obývají třeba jen dva lidé. Typicky se stává, že děti vyletí z „rodného hnízda“, zůstanou »ve světě« a v domku zůstává (zůstávají) žít jen jejich stárnoucí rodič (rodiče). Těm však stačí přízemí a patro mají prázdné.

Když se jich zeptáte, proč část domu nepronajmou, a nepřilepší si tak k důchodu, jako důvody obvykle uvádějí obavy z chování a serióznosti případných nájemců, že nechtějí problémy, tudíž nic raději pronajímat nebudou.

Tady se přece nabízí možnost, jak se zapojením samosprávy vrátit tyto byty na trh. Municipalita by plnila roli garanta pronájmu, což si samozřejmě vyžádalo delší výklad, a za to by státem byla zvýhodněna – například formou bonusové dotace na výstavbu seniorského nebo startovacího bydlení. Šlo by tedy o nějakou účelovou dotaci, o kterou by obec stála, například na vybudování komunitního centra, a navíc by ještě získala další peníze za svou aktivitu a zapojení do procesu obsazení volných bytových jednotek na svém katastru. Což už by bylo pro municipality motivující. Podobně by jistě bylo možné takový systém aplikovat i na další problémové oblasti.

Osobně bych nejraději v rámci Nové zelené úsporám začal protežovat výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, stodol atd., a na to navázanou výměnu kotlů za tepelná čerpadla. Podpora by měla být zásadní, jako tomu bylo například nedávno v Polsku, kde každá domácnost za instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu zaplatila 500 eur a zbytek platila Evropská unie. Investovat takovou částku se polským domácnostem určitě vyplatilo. Naši občané by podobnou dotaci jistě rádi využili také. V zásadě se ekonomové shodují, že z energetické krize se musíme proinvestovat. Samozřejmě nejen domácnosti, ale i municipality, případně celé komunity by měly mít v tomto směru maximální podporu a možnosti.

Zdroj: Moderní obec