Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji

Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji

30. 6. 2023

Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb.,o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování.

Michael Rataj

Michael Rataj

Investiční pobídky jsou veřejnou podporou, upravenou zákonem o investičních pobídkách, s cílem podpořit hospodářský rozvoj České republiky a vytvořit pracovní místa. V roce 2019 byla do zákona vnesena povinnost schvalovat každou investiční pobídku vládou, což v praxi způsobilo problémy, snížilo důvěryhodnost systému u potenciálních žadatelů a učinilo celý proces velmi časově náročný.
Aktuálně navrhované změny zahrnují zrušení této povinnosti a vracejí proces posuzování žádostí na úroveň resortního projednávání. Novela zákona má tedy za cíl zkrátit, zjednodušit a zefektivnit proces schvalování investičních pobídek.

Poslanec Rataj spolu poslanci Adamcem (ODS), Kučerou (TOP09) a Telekym (KDU-ČSL) předložil dva pozměňovací návrhy.
První z nich si klade za cíl urychlit projednání žádostí o investiční pobídku, které již byly podány. Po schválení tohoto pozměňovacího návrhu již nebude potřeba tyto projekty projednat ve vládě ČR.
Druhý pozměňovací návrh zavádí možnost poskytovat tzv. jednotlivé neboli ad hoc podpory, která budou již dle svého názvu cílené a umožní České republice konkurovat na poli získávání těch nejvíce klíčových strategických investic formou nabídek na míru. V důsledku pak tato změna může během následujících let pomoci udržet pozici České republiky v globálních výrobních, vývojových a dodavatelských řetězcích.

Předkládaná novela, a to včetně výše uvedených pozměňovacích návrhů, byla ve čtvrtek 22. 6. projednána Hospodářským výborem a míří do druhého z celkových tří čtení na plénu Poslanecké sněmovny, které lze očekávat v následujících týdnech.

 

Autor: L Honusek 2