Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Eurokomisaři v Průmyslové zóně František v Horní Suché

Eurokomisaři v Průmyslové zóně František v Horní Suché

27. 2. 2019

V polovině února proběhla v Moravskoslezském kraji návštěva zástupců Evropské komise z Bruselu.

Eurokomisaři v Průmyslové zóně František v Horní Suché

Eurokomisaři v Průmyslové zóně František v Horní Suché

Jejich návštěva v našem kraji se uskutečnila na základě zapojení České republiky do evropské Platformy pro uhelné regiony v transformaci a díky programu RE:START, který evropští komisaři označili za vzor pro ostatní uhelné regiony v Evropě.

Jejím cílem bylo seznámit se s regiony, které jsou postiženy útlumem hornické činností. Právě zásluhou RE:STARTU získala Česká republika povolení k realokaci doposud nevyužitých finančních zdrojů z evropských fondů do „uhelných“ regionů ve výši zhruba osmi miliard korun.

Na trase Ostrava – Karviná se zastavili také v Průmyslové zóně František v Horní Suché, kde jim byly představeny dvě firmy, které svou činností splňují parametry stanovené obcí při budování této průmyslové zóny. Jedná se o menší a střední organizace, jež produkují výrobky s větší přidanou hodnotou, tedy nikoliv „montovny“ typu Hyundai v Nošovicích. Tou první byla provozovna společnosti Speciální technologie, s.r.o., která mimo jiné dodává technologické celky v oblasti klimatizací, větrání a topení. Druhou byla firma Magna Energy Storage a.s. zabývající se výrobou vysokokapacitních baterií pro energetiku budoucnosti. Starostou obce Horní Suchá Janem Lipnerem (STAN) jim pak bylo osvětleno, co je největší problém tohoto regionu, kde oficiální údaje uvádějí 8% nezaměstnanost přesto, že firmy zde zoufale shánějí zaměstnance do všech pracovních pozic.  Že se v podstatě nejedná o nezaměstnanost, ale „nezaměstnatelnost“ určitých lidí, kteří o práci nemají zájem.

Autor: L Honusek 2