Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Chráněná krajinná oblast Beskydy v sídle Senátu Parlamentu ČR

Chráněná krajinná oblast Beskydy v sídle Senátu Parlamentu ČR

30. 4. 2023

Beskydy jsou největší a dle mého názoru jistě i nejkrásnější chráněnou oblastí v naší zemi. Jsou také mým rodným krajem, místem, kde žiji, místem, které miluji a které chci chránit pro budoucí generace

Chráněná krajinná oblast Beskydy v sídle Senátu Parlamentu ČR

Chráněná krajinná oblast Beskydy v sídle Senátu Parlamentu ČR

Jako senátorka pro Frýdecko-Místecko jsem měla tu čest zahájit konferenci k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zahájení se uskutečnilo 18. dubna 2023 v reprezentativních historických prostorách sídla Senátu Parlamentu České republiky.

Cílem konference bylo připomenout si minulost, současnost i výzvy oblasti, která je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale také místem života jejích obyvatel i vyhledávaným cílem turistů.

Zahájení konference se kromě zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy, Ministerstva životního prostředí ČR, občanských iniciativ a všech, kteří mají zájem na uchování pestrosti Beskyd, zúčastnila také řada významných osobností Moravskoslezského kraje.

Mezi hosty byly například starostka Obce Staré Hamry Eva Tořová, poslankyně PS ČR Michaela Šebelová a radní pro životní prostředí Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš. Příjemnou atmosféru našeho regionu vdechl celé akci svým hudebním vystoupením i Tomáš Kočko se svým doprovodem.

Ve svém projevu jsem zdůraznila význam CHKO Beskydy pro zachování jejích přírodních hodnot a ocenila jsem i významné projekty a akce, které se v posledních letech na jejím území uskutečnily. Upozornila jsem však také na potřebu zachovat tuto cennou oblast včetně zdroje kvalitní pitné vody v přehradní nádrži Šance, která se v srdci CHKO nachází a zásobuje pitnou vodou více než 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční části Polska.

V současné době je kvalitní pitná v přehradě vystavena zbytečnému nebezpečí: „V situaci, kdy je dokončována objízdná trasa - obchvat města Frýdku-Místku a Třince, považuji průjezd nákladní tranzitní dopravy nad 12 tun ochrannými pásmy zdroje pitné vody za naprosto nepřijatelný. Jedná se o zbytečné riziko pro životy lidí i pro životní prostředí.“

Pro podporu záměru vyloučit tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun z CHKO Beskydy a ochranných pásem zdroje pitné vody jsem získala podporu více než 50 statutárních zástupců senátního obvodu frýdecko-místeckých obcí, ale i ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, Povodí Odry, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., Správy CHKO Beskyd a dalších oslovených subjektů. Důvody pro vyloučení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun z CHKO Beskydy a ochranného pásma vody I. a II. stupně považuje za relevantní také Ministerstvo dopravy ČR. V závěru svého vystoupení jsem v této souvislosti vyzvala příslušná ministerstva k urychlenému jednání vedoucímu k nápravě současné dopravní situace.

Za kompletní organizaci zahájení konference a dalších bodů programu oslav kulatého výročí 50 let CHKO Beskydy patří poděkování Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správě CHKO Beskydy a senátnímu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.  

Další program oslav zahrnuje řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, které se již uskuteční na domácí půdě, tedy v Beskydech.

A co přeji CHKO Beskydy do budoucna? Především to, aby si zachovala svou jedinečnost a pestrost, aby byla chráněna a milována lidmi, kteří zde žijí nebo ji navštěvují, a i nadále zůstala hrdým symbolem naší země.

Doufám, že se nám společně podaří pestrost Beskyd zachovat.

RNDr. Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko