Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Černá Ostrava se začíná zelenat

Černá Ostrava se začíná zelenat

14. 2. 2020

Hnutí STAN na životním prostředí záleží a ví, že česká krajina vyžaduje péči a ochranu.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Proto s radostí přijímá novou adaptační strategii kraje, která by měla zpomalit dopady klimatických změn v Moravskoslezském kraji. Pokud se zástupci STANu po krajských volbách 2020 dostanou do krajského zastupitelstva, budou tato opatření samozřejmě i nadále podporovat. 

Na změny klimatu je nutné reagovat ve všech sférách, ve stavitelství, lesním a vodním hospodářství, v dopravě, cestovním ruchu i průmyslu. Zatravněné střechy, vodní plochy, zastínění nebo třeba zelené fasády. Tak by mohla vypadat daná opatření, která by mohla pomoci zmírnit dopady změny klimatu, které jsme v posledních letech svědky. Opatření by měla vést k řešení celé řady problémů: snížení teploty ve městech, boj se suchem, redukce smogu nebo znečištění ozónem.

Příkladem dlouhodobého projektu kraje, s výhledem až do roku 2050, může být obnova hornické krajiny v Karviné, kde se v otázce životního prostředí  angažují i zastupitelé hnutí STAN, kteří chtějí jít příkladem, a protože nejdůležitější je začít u sebe, navrhli například zrušení jednorázových plastů na jednání zastupitelstva, což neprošlo, tak alespoň udržují tradici minimálně 2x ročně uklidit část Karviné a letos přidali osazení nevzhledných květináčů u univerzity, protože nejdůležitější je začít u sebe a přispět třeba jen málem.

Jako Starostové se vždy snažíme přijít s konkrétním řešením, a proto jsme v roce 2019 představili balíček proti suchu, který mimo jiné obsahuje návrh na sloučení ministerstva zemědělství s ministerstvem životního prostředí. Ekonomické zájmy by podle hnutí neměly převažovat nad zájmy ochrany přírody a životního prostředí. Navíc žijeme v době, kdy je 87 % pozdemní vody znečištěno a půda je na polovině své kvality, kterou měla před 50 lety, proto je součástí balíčku i novela vodního zákona a zákona o odpadech, která se se týká nových způsobů nakládání s odpadními vodami a vsakování srážkové vody. 

Stáhněte si náš Balíček proti suchu nebo se přidejte k naší skupině na Facebooku: 1000 a 1 cesta pro krajinu.

Autor: L Honusek 2