Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Centrum společných služeb na Jablunkovsku

Centrum společných služeb na Jablunkovsku

30. 9. 2018

Starosta Hrádku a současný předseda Sdružení obcí Jablunkovska Robert Borski na sklonku svého předsednictví hotnotil vytvoření Centra spolených služeb.

Centrum společných služeb na Jablunkovsku

Centrum společných služeb na Jablunkovsku

Starostové Sdružení obcí Jablunkovska (dále jen sdružení) přijali v červnu 2016 důležité rozhodnutí, jež velmi ovlivnilo budoucí směřování dobrovolného svazku obcí tohoto regionu, který měl zájem se profesionalizovat. Toto rozhodnutí bylo nezbytné pro úspěšné zvládnutí většího počtu projektů, které chtěli starostové realizovat.
Vzhledem k tomu, že se chýlí ke konci, předsednictví starosty Hrádku Roberta Borského ve sdružení v krátkosti jej zhodnotil v srpnovém zpravodaji, které sdružení vydává.
"V rámci projektu posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce  bylo založeno Centrum společných služeb. Byl vytvořen dvoučlenný tým, který se své role zhostil velmi dobře. Ze začátku začal fungovat jako kancelář provádějící běžnou administrativu sdružení. Organizoval přednášky a vzdělávání pro obce. Záhy pomáhal obcím při vyřizování žádostí o dotace, a to velmi efektivně.", nastínil začátky fungování centra starosta.
"Obě pracovnice rovněž zajišťují pro obce a jejich příspěvkové organizace funkci tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů dle Nařízení GDPR. V rámci sdružení mají dohromady na starosti celkem 45 subjektů.
", dodává starosta.

Do konce udržitelnosti projektu je relativně daleko. Pak budou nově zvolení starostové stát před otázkou, zda a v
jakém rozsahu pokračovat v započaté cestě profesionalizace sdružení. Budou hodnotit výsledky několikaleté činnosti centra.

"Obce Hrádek pracovnice Centra společných služeb již dnes celkem samozřejmě využíváme při administraci svých projektů. Přál bych si, aby i další obce postupně zvyšovaly intenzitu využívání služeb centra. Aby, až se bude ve sdružení o dalším působení centra rozhodovat, nebylo o opodstatněnosti profesionálního týmu našeho dobrovolného svazku  obcí pochyb.", uzavírá starosta Hrádku Robert Borski
 

Autor: L Honusek 2  |  Zdroj: Informační zpravodaj SOJ