Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Bruntálská radnice zdokonalila ochranu města.

Bruntálská radnice zdokonalila ochranu města.

20. 6. 2018

Bruntálská radnice se zabývala riziky spojenými s případnou povodní a rozhodla se zdokonalit ochranu města.

Městský úřad v Bruntále

Městský úřad v Bruntále

Zařízení sloužící k informování obyvatelstva a stávající prvky lokálního výstražného systému neposkytovaly dostatečné informace pro včasnou výstrahu a původní povodňový informační systém a povodňový plán města  již nevyhovovaly dnešním požadavkům.
Město proto podalo žádost o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření města Bruntál“, který byl nyní úspěšně dokončen.
"Cílem projektu byla především ochrana zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti, zlepšení informovanosti obyvatelstva a zdokonalení celého výstražného systému před povodněmi." uvedl starosta Petr Rys a dodává "Předmětem proto byla modernizace místního informačního systému, instalace lokálního výstražného a varovného systému, byly pořízeny nové bezdrátové. hlásiče, ústředna, vodoměrná a srážkoměrná stanice. Byl doplněn a zdigitalizován Povodňový plán."
Celkové náklady na realizaci projektu byly 5 027.841,00 Kč, z toho dotace činila 70%.Povodňový plán je nyní k dispozici na webových stránkách města Bruntál.

Autor: Ladislav Honusek  |  Zdroj: www.mubruntal.cz