Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Bruntál přispívá na financování autobusové dopravy nemalou částku

Bruntál přispívá na financování autobusové dopravy nemalou částku

28. 8. 2018

Město Bruntál dlouhodobě Zajišťuje provozování veřejné linkové dopravy městských i příměstských spojů

Bruntál přispívá na financování autobusové dopravy nemalou částku

Bruntál přispívá na financování autobusové dopravy nemalou částku

„Od roku 2014 jsme se zapojili do Jednotného koordinačního systému Moravskoslezského kraje.“, říká starosta Bruntálu Petr Rys (STAN). „Ten sjednotil tarif jízdného s tarifem platným na území celého kraje a našim občanům nabídl  řadu výhod, včetně bezplatného jízdného pro vybrané skupiny, časové slevy a čipové karty.“ dodává starosta.

Město Bruntál, se zavázalo hradit prokazatelnou ztrátu, která provozováním veřejné dopravy vzniká, a to na základě prokazatelných nákladů v kalkulaci, ve které se promítají veškeré náklady, jako např. pohonné hmoty, mzdy, režijní náklady, odpisy a příjmy, tj. tržby na jednotlivých spojích.

Každoročně se finančně podílí na financování veřejné dopravy na území města a v jeho okolí. Na pokrytí ztráty z provozování na území města Bruntálu v letošním roce vyčlenilo celkovou částku ve výši 2.050.520,- Kč.
Další finanční prostředky ve výši 1.093.275,- Kč vkládá město do spolufinancování příměstské dopravy a spolu s  dotčenými obcemi na provozování víkendových a svátečních spojů

Město má dlouhodobý a trvalý zájem na  udržitelném rozvoji oblasti a na spokojenosti cestující veřejnosti.

Autor: Ladislav Honusek  |  Zdroj: mubruntal.cz